ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာေရာင္းခ်သူ (၁၄) ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ

NEJ / ၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇-ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို တရားမ၀င္ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား (၁၄) ဦးကို ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း တရား႐ံုးက ယမန္ေန႔၌ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္သည္။ေဒး
၀ူးအင္တာေနရွင္နယ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း လီေတယြန္အား လက္နက္ပစၥည္းတင္ပို႕မႈ၊ နည္းပညာေပါက္ၾကားမႈတို႔ျဖင့္ ဆိုးလ္
ၿမိဳ႕ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၄,၅၅၀) တန္ဖိုးရွိသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား၀မ္ေငြ သန္း (၅၀) ေပးေဆာင္
ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း တရား႐ံုးတာ၀န္ ရွိတဦးကို ကိုးကားၿပီး ေအပီသတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ (၁၀) ဦးမွာလည္း အလားတူ ေငြေၾကးပမာဏအတုိင္း ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ခံရၿပီး က်န္ (၃) ဦးမွာမူ
ဆိုင္းငံ့ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္မွ (၃) ႏွစ္ၾကား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေၾကာင္း အဆိုပါ တရား႐ံုးတာ၀န္ရွိက ေျပာသည္။

လက္နက္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ားကို ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔တရားမ၀င္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ ထိပ္
တန္း ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ားမွ အရာရွိ(၁၄) ဦး၏ အဆိုပါအမႈကို ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္စြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။

တရားစြဲခံရသူမ်ားသည္ ေဒ၀ူးအင္တာေနရွင္နယ္ႏွင့္ Doosan Infracore ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအပါအ၀င္
ကုမၸဏီ (၇) ခုမွ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထဲတြင္ ေဒ၀ူးအင္တာေနရွင္နယ္ဥကၠ႒ လီေတယြန္း၊ ယခင္ Daewoo Heavy In-
dustries ဥကၠ႒ ယန္ေဂ်ရွင္းႏွင့္ DoosanInfracore ၏ ဒု-ဥကၠ႒တုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။

(၁၀၅) ေဟာင္၀စ္ဇာအေျမာက္ႏွင့္ တင့္ကားဖ်က္က်ည္အပါအ၀င္ က်ည္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေရအတြက္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ႏွစ္
စဥ္ထုတ္ လုပ္ႏို္င္သည့္ စက္႐ံုကို ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ေဒ၀ူးႏွင့္အတူ အျခားကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ားသည္
ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႏွင့္ ၂၀၀၁ ခု၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃၃.၈) သန္းဖိုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ၿမိဳ႕အနီးရွိ လက္နက္စက္႐ံုအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း (၄၈၀) ေက်ာ္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုအတြင္း တင္ပို႔ခဲ့သည္။

ယင္းလက္နက္စက္႐ံုတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းသည္ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေဒ၀ူးကုမၸဏီကလုပ္ငန္းအစီအ
စဥ္ေရးဆြဲကာ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္း
မ်ားအတြက္ Doosan Infracore ကတာ၀န္ယူခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသည္ လက္နက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံံုးျပဳႏိုင္သည့္ စီးပြားျဖစ္ပို႔ကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္ wassen-
aar Agreement ကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ လက္နက္အစိတ္အပိုင္းႏွင့္
လက္နက္ထုတ္ လုပ္မႈဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: