ျပည္သူလူထု၏ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာသတင္းေနရာယူႏုိင္ခဲ့ဟု သတင္းသမဂၢေျပာၾကား

ေက်ာ္ထင္(ထုိင္း) / ၁၆ နို၀င္ဘာ ၂၀၀၇ -ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့
ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိ စသည္တုိ႔ကုိ သတင္းေထာက္မ်ားက ေပးပုိ႕ျခင္းမ
ဟုတ္ဘဲ Citizen Journalist ဟု ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲသည့္ ျပည္သူလူထုမွ အဆက္မျပတ္ ေပးပုိ႔ခဲ့
ၾက ျခင္းေၾကာင့္သာ စစ္အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားကို ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားတြင္
ထိပ္တန္းသတင္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသတင္းသမဂၢက ေျပာဆုိသည္။
ယမန္ေန႕က ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာသတင္းသမဂၢ (
BMA) ညီလာခံအၿပီးတြင္ BMA ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။၎က “အ
ဓိကေတာ့ Citizen Journalist ေတြ လူထုသတင္းသမားေတြြေပါ့။ သူတုိ႔ကသတင္းသမားေတြ
လည္းမဟုတ္ဘူး၊ သတင္းပညာလည္းမသင္ဖူးဘူး။ သုိ႔ေသာ္သူတုိ႔မွာကင္မရာရွိတယ္။ ကင္မရာ
ပါတဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ႐ုိက္ၿပီးေတာ့ အင္တာနက္ကေနပုိ႔တယ္။ အဓိကအ
ခ်က္ကေတာ့ အင္တာနက္နည္းပညာလည္း အေရးပါသလုိ Citizen Journalist ေတြ လည္း
အေရးပါတယ္။ အင္တာနက္မွာ ႐ုတ္တရက္ေတာ့ တင္လုိ႔မရဘူး။ နည္းနည္းပါးပါး ေလ့လာရ
တယ္ေလ။ အဲလုိမ်ိဳး ေလ့လာႏုိင္တဲ့ လူငယ္ေတြလည္းရွိလာေတာ့ ဆုံသြားလုိ႔လည္း ပါတာေပါ့”
ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္း မီဒီယာအေျခအေနအရ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ား လြတ္လပ္စြာလုပ္
ေဆာင္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွ သတင္းပုိ႔ေသာပုံစံျဖစ္သည့္ Citizen Journalism
ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအေနအထားသည္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေၾကာင္း၊၎တုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ႏုိင္ပါကျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိသကဲ့သို႕ ျမန္မာသတင္းမ်ားလည္းကမၻာကုုိ
ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ညီလာခံတြင္ ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားကာကြယ္ေရးအပါအ၀င္ ျမန္မာ့မီဒီယာအခန္းက႑တုိး
တက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႕အျပင္ ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ Burma Journalists Protection
Committee (BJPC) မွ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းအဖြဲ႕အစည္း
(၄)ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ နယ္ျခားမဲ့သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕ RSF, CPJ, BMA ႏွင့္ Inst တုိ႔၏ ေထာက္
ခံမႈပါရွိေသာ ကဒ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။

“သတင္းသမားေတြေပါ့ေနာ္၊ယုံၾကည္ခ်က္ခုိင္ခုိင္မာမာရွိတဲ့ သတင္းသမားေတြအတြက္လုံၿခံဳေရး
ကုိ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ အထူးသ ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ သတင္းေထာက္
ေတြရဲ႕လုံၿခံဳေရးေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့သူတုိ႔အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ မွာလည္းလုံလုံၿခံဳၿခံဳနဲ႔ အလုပ္လုပ္
ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ရည္ရြယ္တာေပါ့။ ဒီဟာက ခရီးသြားလက္မွတ္မဟုတ္ဘူး။ ေနထုိင္ခြင့္လက္
မွတ္မဟုတ္ဘူး။ သုိ႕ေသာ္ သူတုိ႔အေနနဲ႕ သတင္းသမားအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္တယ္ဆုိ
လုိ႕ရွိရင္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့အခါမွာ လြယ္ကူလိမ့္မယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ညီလာခံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကေသာ
ျမန္မာမီဒီယာသမား (၁၀၀) ေက်ာ္ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Burma Media Institution
ထူေထာင္ႏုိင္ေရးကုိလည္း ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: