႐ုရွႏွင့္အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ထုိး -Agencies / ၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၇

႐ုရွႏွင့္ အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကာကြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အာကာသဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကို ယမန္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း၏ ႏွစ္ရက္ၾကာ ႐ုရွႏိုင္ငံခရီးစဥ္ အတြင္း သမၼတပူတင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး အၿပီးတြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္မွတ္ထိုး ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဘက္စံုသံုးစစ္ဖက္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ႏွင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အိႏိၵိယ ႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲ တည္ ေဆာက္ေရး၊ အိႏၵိယရွိ တမီးနာဒူးျပည္နယ္အတြင္း၌ ႐ုရွက တည္ ေဆာက္ေပးေနေသာ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ဓာတ္ေပါင္းဖို ကိုအေျခခံ၍ ဓာတ္ေပါင္းဖိုအသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေရး၊ ႐ုရွေရပိုင္နက္အတြင္းမွ ေရနံတူးေဖာ္ရွာေဖြေရးႏွင့္ လ ကမၻာသို႔ စူးစမ္းေလ့လာမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္တို႔ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ ေစေၾကာင္း သမၼတပူတင္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး၌ ေျပာသည္။

ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းခံေနရေသာ အိႏၵိယႏိုင္ ငံႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳသျဖင့္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႐ုရွသမၼတအား ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေရဒါ၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းစနစ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး လ်င္ျမန္ေသာ တိုက္ ေလယာဥ္မ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံပူး တြဲ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အိႏၵိယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ႐ုရွသို႔ ယခင္လေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ကတည္းက သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး တိုက္ေလယာဥ္ပူးတြဲတည္ေဆာက္မႈ အပါအ၀င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ႐ုရွထံမွ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အမာထည္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ပ်မ္းမွ်(၂၀) ဘီလီယံဖိုးခန္႔ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုတြင္ လကမၻာသို႔ စူးစမ္းယာဥ္ ပူးတြဲလႊတ္တင္ရန္ကိုလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အာကာသ ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီႏွစ္ခုအၾကား သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ ONGC Videsh ေရနံကုမၸဏီသည္ ႐ုရွႏိုင္ငံ ဆာကလင္းကၽြန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၇) ဘီလီယံဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ယခု အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္အတြင္း ရင္းႏွီးမႈမ်ားတိုးခ်ဲ႕သြားရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုတို႔တြင္လည္း အသံထက္ (၃) ဆခန္႔ပိုျမန္ၿပီးကီလိုမီတာ (၃၀၀) ခန္႔အထိ ပစ္လႊတ္ႏိုင္ေသာ ဒံုးက်ည္မ်ားအပါအ၀င္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ားကို အိႏၵိယက ႐ုရွႏိုင္ငံမွ မွာယူခဲ့ဖူးသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: