ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရး ဖိအားေပးရန္ တ႐ုတ္ကိုေတာင္းဆို

ပီတာေအာင္/ ၂၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇-(၁၂) ႏွစ္ၾကာထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္္ ယေန႔ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီတြင္ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ
တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕၌ လက္ကိုသံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသူ (၁၂) ဦးတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ ႐ုပ္ပံုမ်က္ႏွာဖံုးမ်ားတပ္ဆင္၍ ဆႏၵျပၾကသည္။တ႐ုတ္ႏို္င္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ၾသဇာအာဏာ
ကိုသံုး၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးပါကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ
ႏိုင္္သည္ဟု ယံုၾကည္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွွ႕၌ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵျပၾကသူတို႔
က ေျပာသည္။ဆႏၵျပသူတဦးျဖစ္သူ မင္းစီ၀င္းက “တ႐ုတ္က ျမန္မာျပည္မွာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈက
အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေလ။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာလည္းူကအၿမဲတမ္း အဖြဲ႔၀င္ႏို္င္ငံျဖစ္ေနတယ္။လံုၿခံဳ
ေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အာဏာကို နည္းနည္းသံုးဖို႔ပါ။ က်ေနာ္တို႔အဓိက ေတာင္းဆို
တာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကိုလႊတ္ေပးဖို႔တ႐ုတ္က
သူ႔ရဲ႕အရွိန္အ၀ါနဲ႔ ေျပာရင္ရပါမယ္။ တ႐ုတ္က စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္တခုတည္းမၾကည့္ဘဲနဲ႔
က်ေနာ္တို႔ဗမာျပည္သူ လူထုအတြက္လည္း သူတို႔ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို သံတမန္နည္းျဖင့္အကာအကြယ္ေပး
ေနျခင္း၊စစ္ေရးႏွင့္ေငြေၾကး အကူအညီမ်ားေပး၍ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတို႔
သည္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ေ၀းေအာင္ လုပ္ရာေရာက္သည့္တြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ျဖတ္
ေတာက္ေပးရန္လည္း ဆႏၵျပသူတို႔က ေတာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ဒီမိုကေရစီကိုအျမန္ဆံုးရရွိေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ
ျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ရန္လိုအပ္ေနၿပီဟု ဆႏၵျပပြဲ၌ပါ၀င္သူ မၿပံဳးက ေျပာသည္။

၎က “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း
တေယာက္ပဲ။ သူကက်မတို႔ ျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ သူ႔အက်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံၿပီးအခ်ဳပ္ထဲ
မွာေနခဲ့တာဟာဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၂)ႏွစ္ရွိေတာ့မယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ သူအျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ဖို႔
အတြက္ က်မတို႔ ေတာင္းဆိုေနတာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာရင္ က်မတို႔ရဲ႕
ႏိုင္ငံဟာ တမ်ဳိးတမည္ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုဆႏၵျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမည္ရွိ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ားက ပူး
ေပါင္းစီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ (၃၀) ခန္႔တို႔ကလည္း ပါ၀င္ဆႏၵျပၾကသည္။ အလား
တူ လန္ဒန္၊ ပဲရစ္၊ နယူး ေယာ့ခ္၊ ေရာမႏွင့္ တိုရန္တို စသည့္ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီး (၁၂) ၿမိဳ႕၌လည္း
ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၁၉၈၉ ခု ဇူလိုင္မွ၁၉၉၅
ခု ဇူလိုင္အထိတႀကိမ္၊ ၂၀၀၀ ခု စက္တင္ဘာမွ ၂၀၀၂ ေမအထိ တႀကိမ္၊ ၂၀၀၃ ေမမွ ယခုအ
ခ်ိန္တိုင္ေအာင္္ ေနအိမ္အက်ယ္်ဳပ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း (၁၂) ႏွစ္ၾကာေအာင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: