မီဒီယာတိုက္ပြဲ ႏွင့္ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ား ဘာလဲ ဘယ္လဲ-နယ္ျခားမဲ့ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ား (၂၄-၁၀-၀၇)

လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ အေစာပိုင္းရက္မ်ား
တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူတို႕၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာ ဘေလာ့ဂ္မ်ားကလည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑တခုမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အမ်ား
အသိပင္ ျဖစ္သည္။

တိုးတက္လာေသာ နည္းပညာႏွင့္အညီ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သတင္းေထာက္မ်ားသာ
မက သာမန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကပါ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေပးပို႕ေသာ သတင္းဓာတ္ပံု
ဗီဒီယိုမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္လိႈင္းမ်ားမွ ျဖတ္သန္းကာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ
မီဒီယာမ်ားသို႕ စီးဆင္းေစလိုက္ေသာအခါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ကမၻာ့လူထုေရွ႕ေမွာက္
သို႕ မ်က္၀ါးထင္ထင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေရာက္ရွိသြားေတာ့သည္။ စစ္အစိုးရအတြက္
႐ုတ္တရက္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရေလာက္ေအာင္ အငိုက္မိကာ ျမန္မာ့အေရးသည္ ကမၻာ
အရပ္ရပ္ရွိ ျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ပင္ စစ္အစိုးရက ကင္မရာမ်ားကို ရွာေဖြသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ကင္မရာ ကိုင္ေဆာင္
သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္သူမ်ားသာမက ေဘးက အားေပးၾကည့္ရႈသူမ်ားကိုပင္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားျဖင့္ သတင္းယူသူမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးပါေတာ့သည္။ ပထမပိုင္းတြင္ သတင္း ျဖန္႕ခ်ိေပးေသာ ဘေလာ့ဂ္အခ်ိဳ႕ကို ဖတ္ရႈခြင့္
မရေအာင္ပိတ္၊ ေနာက္ ဘေလာ့ဂါေဒါ့ကြန္း တခုလံုးကိုပါပိတ္၊ ေနာက္ဆံုး အင္တာနက္ကို
ပင္ အခ်ိန္တခုအထိ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ရသည္အထိ သတင္းစီးဆင္းမႈကို ပိတ္ဆို႕လိုက္ရ
ေလသည္။

ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ဘေလာ့ဂ္ ေရးျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ၏ တန္ဖိုးကို ပိုမိုသိျမင္ နားလည္ႏိုင္သည္ဟုဆိုလွ်င္ လြန္မည္မထင္ပါ။ ဘေလာ့ဂါအမ်ားစုသည္ မိမိတို႕၏ ဆႏၵမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခြင့္ အလ်ဥ္းမရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုးႀကီးအေၾကာင္းကို ဘေလာ့ဂ္ေရးရင္း ခံစားႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ျခင္း၏အရသာ တခုတည္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္႐ုံျဖင့္ပင္ အမွန္အတိုင္း သိျမင္ႏိုင္ၾကေပသည္။ ဘေလာ့ဂ္လမ္းညႊန္စာရင္းအရ ႏိုင္ငံတကာမွ ေရးသား
ေနေသာ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ေပါင္း ေထာင္ဂဏန္းရွိသည့္အနက္ ပံုမွန္ေရးသား သြားလာ အသက္
၀င္ေနေသာ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ ရာဂဏန္းရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အမ်ားစုမွာ မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ကာ အမွန္ကိုျမင္သူ လြတ္လပ္မႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို အေရးအသားမ်ား ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ အထင္အရွား သိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ားသည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္ကာလက သတင္းျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း
တြင္ အေရးပါခဲ့႐ုံသာမက ကာလအခ်ိန္ အေတာ္ၾကာၾကာကပင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ လင္းလက္ေတာက္ေျပာင္စြာ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ဘေလာ့ဂ္ မ်ိဳးစံုကို ျဖတ္သန္းကာ ဖတ္ရႈလိုက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေရးသားေသာ ဘေလာ့ဂ္ျဖစ္ေစ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးသားေသာ ဘေလာ့ဂ္ျဖစ္ေစ ေခတ္၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား
ျဖင့္ တနည္းမဟုတ္တနည္း ႐ိုးသားစြာ ဖြင့္ဟလ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ စစ္အစိုးရ၏ အာေဘာ္အတိုင္း ေရးသားေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘေလာ့ဂ္
အခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။ မိမိတို႕လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ရွိေသာ ဘေလာ့ဂ္၏ သေဘာသဘာ၀အရ မည္သည့္ဘေလာ့ဂါမဆို လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲခြင့္ႏွင့္ ျခားနားေသာ အေတြးအေခၚကို ေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ဆင္ေသကို ဆိတ္သားေရျဖင့္ ဖံုးခ်င္လာလွ်င္ေတာ့ အမွန္သိျမင္သူ လူအမ်ား၏ ကန္႕ကြက္ျခင္း လြတ္လပ္
စြာ ေ၀ဖန္ျခင္းကိုလည္း ခံရေပမည္။ ထိုအခါတြင္ မိမိတို႕ အေရးအသား သတင္း၀ါဒျဖန္႕မႈမ်ား လိမ္ညာမႈမ်ားကို လူအမ်ားကလက္မခံေၾကာင္း သေဘာေပါက္ ၀န္ခံသင့္ေပသည္။

ေလာေလာဆယ္ အေနအထားတြင္ စစ္အစိုးရ အလိုေတာ္ရိဟု ယူဆစရာ ျဖစ္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း က႑မ်ားခြဲ၍ အထူးျပဳ ေရးသားၾကသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ တစံုတဦးက ေသေသခ်ာခ်ာ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးကာ စီမံထားသလားဟုပင္ ထင္ရပါသည္။

  1. ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားကို အျပစ္ရွာကာ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားကို ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ ေရးသားျခင္း
  2. စစ္အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားသည့္ အာေဘာ္မ်ားအတိုင္း ၀ါဒျဖန္႕ျခင္း
  3. သတင္းမွန္တခုထြက္လာလွ်င္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ တန္ျပန္ေခ်ပျခင္း
  4. ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ားကို မခံခ်င္ေအာင္ ရန္စတိုက္ခိုက္ျခင္း
  5. ယခုေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ဘာသာေရးသက္သက္ ဟုထင္ျမင္ေအာင္ ေရးသားထားေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွေနၿပီး လူထုျငိမ္၀ပ္ေနေစေရးအတြက္ ဗုဒၶ
    ဘာသာမွ လုိရာအပိုင္းကို ဆြဲယူ ေရးသားကာ တိုက္တြန္းျခင္း

ထို႔အျပင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ား အရွိန္အျမင့္ဆံုးျဖစ္စဥ္ စစ္တပ္က စတင္ပစ္ခတ္ ႏွိမ္နင္းစဥ္ကာလကလည္း သတိထားမိလိုက္ပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားကို အပုပ္ခ်ေရးေလ့ရွိေသာ ဘေလာ့ဂ္တခုက မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ ျမန္မာျပည္ေရာက္ေန
ခ်ိန္၀ယ္ လူအားလံုးကို အိမ္ထဲမွာသာေနကာ ေမတၱာပို႕ေနရန္ တိုက္တြန္းထားခဲ့သည္။
ဗုဒၶဘာသာ၏ ေမတၱာတရား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားကို အေယာင္ျပကာ လက္ေတြ႕မက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ တိုက္တြန္းထားျခင္းသည္ ဟုတ္သေယာင္ရွိသျဖင့္ တခ်ိဳ႕လူမ်ားပင္ ေခတၱ နားေယာင္မိသြားၾကသည္ကို မွတ္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ေရးသားၿပီး မေရွး မေႏွာင္းတြင္ ျပည္တြင္းမွ ျပည္သူတဦး အမည္ျဖင့္ သတင္းဘေလာ့ဂ္ ပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႕ စာ
တေစာင္ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ေပးပို႕လာပါသည္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ ထိုျပည္သူ
တဦးဆိုသူ၏ တိုက္တြန္းခ်က္မွာ အႏွီဘေလာ့ဂါပုဂိၢဳလ္၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ တိုင္ပင္ထားသကဲ့
သို႕ (၀ါ) ညႊန္ၾကားခ်က္ တခုတည္းေအာက္တြင္ ရွိေနသကဲ့သို႕ သေဘာခ်င္း ထပ္တူညီေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ဘေလာ့ဂါမ်ားကို ဆဲဆိုတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားလည္း ေခတ္စားလ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ဘေလာ့ဂါမ်ားကို အရွက္ရေအာင္
စိတ္ပ်က္ကာ ဘေလာ့ဂ္မေရးခ်င္ လာေတာ့သည္အထိ ညစ္ညမ္းေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆီပံုးဟု ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ေလာကတြင္ ေခၚေ၀ၚၾကေသာ
C box မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ေဒါသထြက္ေအာင္ မထိတထိရန္စျခင္းမ်ား၊ ရုန္႕ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆဲေရးသေယာင္ ေရးသားျခင္းမ်ား
သည္ စာဖတ္သူမ်ားကို အလြန္ မ်က္စိရႈပ္ေထြး စိတ္ပ်က္ေစပါသည္။

ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေအာင္ အေ၀းက ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕ထိုင္ကာ လႈပ္ရွားေန
သည္မွာ အလကားျဖစ္ေၾကာင္း အက်ိဳးမရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားစရာ စကားမ်ားျဖင့္ လာေရာက္မွတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကိုလည္း မမႈၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တိုက္ၾက
ခိုက္ၾကမည္၊ သတ္ၾက ျဖတ္ၾကမည္ စသည္ျဖင့္ အစြန္းေရာက္ေျပာဆိုျခင္း စစ္တပ္ကို
အသားလြတ္ ဆဲေရးျခင္းမ်ားျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈကို ပ်က္ျပားေစေသာ အေျပာအဆို
မ်ားကိုလည္း မသကၤာဖြယ္ရာ ေတြ႕ရပါသည္။

ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ျပလာေသာ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ကမၻာက
စိတ္၀င္တစား အဆက္မျပတ္ ဖတ္ရႈေနခ်ိန္တြင္ သတင္းဘေလာ့ဂ္မ်ားသို႕ သတင္းမွားမ်ား မသက္ဆိုင္ေသာ ဓာတ္ပံုအမွားမ်ားကို ေပးပို႕လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ မီဒီယာကို မီဒီယာျဖင့္ တိုက္မည္ဟူေသာ စစ္အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး၏ ေပၚလစီအရ တိုက္ခိုက္လာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သတင္းဘေလာ့ဂ္မ်ား အေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ သတင္းတခုရလာလွ်င္ တခုႏွင့္တဦး ဆက္သြယ္တုိင္ပင္ကာ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အနည္းဆံုး သတင္းတင္ရန္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ သတိလြတ္သြားပါက သတင္းအမွားကို တင္မိျခင္းအထိ ျဖစ္ေစရန္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွ သတင္းမ်ားကို ယံုၾကည္အားထားမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သတင္းဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ား အထူးသတိျပဳ ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေကာင္းေကာင္းသိပါ
လ်က္ တုန္လႈပ္ေနပါလ်က္ စစ္အစိုးရက ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ပတ္သက္
သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခုအခ်ိန္အထိ သိသိသာသာ မလုပ္ေသးသည္မွာ စဥ္းစားစရာ
ျဖစ္သည္။ ဆင္ႀကံႀကံေနျခင္းသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ အတိုင္းဆက္
သြားမည္ဟု ေခါင္းမာမာေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ စစ္အစိုးရသည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူမ်ား
ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ေနသလုိ တစ္ဖက္ကလည္း စစ္အစိုးရ အလိုေတာ္ရိ စြမ္းအားရွင္
ႀကံ့ဖြတ္မ်ားကို ေရွ႕တန္းထုတ္ကာ ျပည္သူလူထုကုိ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပး ပါ၀င္ခုိင္း
သည့္ ညီလာခံေထာက္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို က်င္းပေနပါသည္။ အင္တာ
နက္ ကမၻာတြင္လည္း စစ္အစိုးရ ဆက္လွမ္းလာမည့္ ထိုနည္းဆန္ဆန္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ခန္႕မွန္းၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေနာက္တဆင့္တက္ကာ ဘေလာ့ဂ္ကိုလည္း ဘေလာ့ဂ္ျဖင့္ပင္ ပိုမို တိုက္ခိုက္
လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ေလာေလာဆယ္ရွိေနေသာ နအဖအလိုေတာ္ရိဆန္ဆန္ ဘေလာ့ဂ္
မ်ားအျပင္ စြမ္းအားရွင္ ဘေလာ့ဂ္ အမ်ားအျပား ထပ္မံ ေမြးထုတ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားတြင္ စြမ္းအားရွင္မ်ားကို ေန႕စား အခေပး၍ ရဟန္းရွင္လူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ ႏွိမ္နင္းခိုင္းေသာ စစ္အစိုးရသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕၍ ဘေလာ့ဂ္သင္တန္းေပးကာ အလို
ေတာ္ရိ ဘေလာ့ဂါ အမ်ားအျပားကို ေန႕ခ်င္းညခ်င္း ေမြးထုတ္လာရန္မွာ ခက္ခဲေသာ ကိစၥ
မဟုတ္ပါ။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ားကို လုိက္လံဖတ္ရႈၾကည့္ပါက လြတ္လပ္ေရးကို
ေတာင္းဆိုေသာအသံမ်ားျဖင့္ ညံလ်က္ရွိေနေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပပြဲမ်ား
နည္းတူ စစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံကာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အပုပ္ခ်ေသာအသံမ်ားလည္း ဘေလာ့ဂ္ေလာကတြင္ မ်ားျပားလာေအာင္ တနည္းနည္းျဖင့္ လွည့္ျဖားႀကံေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။

ေကာက္က်စ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္မႈ (Psychological Warfare)
ကို လိုအပ္လွ်င္သံုးဖို႕ ၀န္မေလးခဲ့သူ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးအေရာင္ ကင္းရွင္းေသာ စာေပ အႏုပညာ ဘေလာ့ဂ္၊ ဘာသာေရးဘေလာ့ဂ္ စသည္ျဖင့္ အေယာင္ျပကာ လက္ရွိဘေလာ့ဂါ
မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရယူျခင္း၊ ထို႕ေနာက္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ဘေလာ့ဂါ အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲ
ေစရန္ မလိမ့္တပတ္ ႀကံေဆာင္ျခင္းမ်ားလည္း လုပ္လာႏိုင္ပါေသးသည္။ ဘေလာ့ဂါမ်ား
အားလံုးမွ စည္းလံုးမႈမပ်က္ျပားေစပဲ သတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘေလာ့ဂ္ဖတ္ရႈသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ဖတ္ရႈ႐ုံသာမက အခ်ိန္ေပးကာ မိမိတို႕ခံစားခ်က္ သေဘာထားမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား စတင္ေရးသားလာၾကေစလိုပါသည္။

အတုအေယာင္မ်ား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ပိုမို၀င္ေရာက္ ေျခရႈပ္လာႏိုင္ေသာ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ ေလာကကို ဘေလာ့ဂါမ်ားက မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ တုန္လႈပ္စရာေတာ့
စိုးစိမွ် မလိုပါေလ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပါးသူ၏ အမိန္႕တစံုတရာေအာက္၀ယ္ မက္လံုး ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တံလွ်ပ္ကို ေရထင္ကာ ၀ိုးတ၀ါး ေရးသားရသူမ်ား
သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားသူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေရရွည္တြင္ တျဖည္းျဖည္း အရည္အေသြးအရေရာ ခိုင္မာမႈ
အရပါ ကြာျခားလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေလာကနိယာမအရ ဓမၼက
သာလွ်င္ အဓမၼကို အႏိုင္ရရစၿမဲ မဟုတ္ပါလား။

Burmese Bloggers without Borders
http://bbwob.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: