ဗီယက္နမ္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပး -DPA / ၂၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇

အက်ဥ္းသား (၈,၀၀၀) ေက်ာ္အား လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သမၼတ႐ံုးက ယမန္ေန႔တြင္ေၾကညာ သည္။

ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနၾက သမၼတ၏လြတ္ၿငိမ္းခြင့္တြင္္ ယခုႏွစ္အတြက္္ အက်ဥ္းသား (၈,၀၆၆) ဦး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ ေထာင္က်ေနသူ (၁၁) ဦးလည္းပါ၀င္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုတို႔၌ လူမ်ဳိးစုမ်ားေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမယာပိုင္ ဆိုင္ခြင့္ရရွိေရးအပါအ၀င္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားလည္း အဆိုပါလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ “စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာအက်ဥ္းသားမ်ား” စာရင္း၌ပါ၀င္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈအတြက္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားေနသူ (၅) ဦးလည္း လြတ္ေျမာက္မည့္သူမ်ားထဲတြင္္ပါ၀င္္ေၾကာင္း ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ရွိ အေနာက္ႏိုင္ငံသံတမန္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။

လြတ္ေျမာက္မည့္သူမ်ားစာရင္း၌ ၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခု အစိုးရဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္သူ အေရအတြက္ မည္မွ်ပါမည္ ကို အတိအက် မသိရေသးေသာ္လည္း သံတမန္အသိုင္းအ၀ိုင္းကမူ “အျပဳသေဘာ” ေဆာင္သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

အဆိုပါ အစိုးရဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းကုန္းျမင့္ေဒသမွ လူမ်ဳိးစုမ်ားကို ဗီယက္နမ္ကြန္္ျမဴနစ္ အာဏာပိုင္မ်ားက တိတ္တဆိတ္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကတည္းကပင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗီယက္နမ္အစိုးရ၏ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိသူမ်ားမွာ အေသးစားျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္၏သံုးပံုတစ္ပံုကို က်ခံၿပီးျဖစ္ ကာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံက်ဴးလြန္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသတ္မႈႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ ဗီယက္နမ္ လူထုရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာတတ္တဲ့ ဓေလ့ေတြကို ထပ္မံျပသတဲ့ သေဘာပါပဲ” ဟု သမၼတ႐ံုး ဒု-တာ၀န္ခံ ဂ်န္ဆန္းက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လြတ္လာမည့္သူမ်ားထဲ၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား(၈) ဦး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား (၂) ဦး၊ လာအို၊ မေလးရွားႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသား(၁) ဦးစီတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။

ဗီယက္နမ္တြင္ ၂၀၀၀ ခုမွစ၍ ႏွစ္စဥ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း (၈၀,၀၀၀) ဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္ကာ ၎တို႔ အထဲမွ (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ဥပေဒကို ျပန္လည္ခ်ဳိးေဖာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: