KDNG မွ စံခ်ိန္မွီ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ တ႐ုတ္အားတုိက္တြန္း

ေက်ာ္ထင္(ထုိင္း) / ၂၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇-ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ၌တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္္အစီအစဥ္
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ (KDNG)က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း က်င့္သုံးေနသည့္က်င့္၀တ္စံသတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိးက်ိဳးဒဏ္မ်ားကုိခံစားရမည့္ လူထုအသံကုိ အေလးအနက္ထားရန္တုိက္
တြန္း လုိက္သည္။

KDNG မွထုတ္ေ၀သည့္ “ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ ပိတ္ဆုိ႕ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း” ဟု အမည္ေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႕ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ကုိေနာ္လားက ျပည္တြင္းက ကခ်င္
ျပည္သူမ်ားက ေနျပည္ေတာ္အထိစာေရးၿပီး နအဖကုိကန္႕ကြက္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႕အဖြဲ႕အေနႏွင့္ တ႐ုတ္ကုိနည္းတ
ခုအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ရပ္တန္းကရပ္ပါဆုိတာထက္ သူတုိ႕ကုိ က်ေနာ္တုိ႕ကေတာင္းဆုိခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕ဆီမွာမလုပ္ေဆာင္ပါ
နဲ႕လုိ႕ေျပာမယ့္အစား သူတုိ႕ကုိေျပလည္တဲ့၊ သူတုိ႕နားေထာင္ခ်င္တဲ့ စကားေလသံနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကုိ
နားေထာင္ၿပီးမွ ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းကုိ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႕အညီေပါ့ဗ်ာ” ဟု ကိုေနာ္လားက ေျပာ သည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဒသဖူလႈံမႈအတြက္ လူထုကုိလည္း
မထိခုိက္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လည္းမထိခုိက္ေစသည့္ ဆည္ေလးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၎
ကေျပာသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပဥၥမေျမာက္ ႏႈန္းေျမအမ်ားဆုံးပုိ႕ခ်သည့္ ျမစ္ျဖစ္သျဖင့္ ဆည္တည္ေဆာက္ပါက ျမစ္
ေၾကာင္း ကုိအေျချပဳၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေျမႏုကၽြန္းမ်ား၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚပုိင္းရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတို႔
ကုိ ထိခုိက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုံး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ရင္းကုိ စြန္ခြာသြားရသူမ်ား
မ်ားျပားလာမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးဖြင့္ပြဲကုိ ယခုႏွစ္ေမလအတြင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ တာ၀န္ ယူတည္ေဆာက္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေအးရွားေ၀ါႏွင့္ စန္းတက္ နည္းပညာကုမၸဏီတုိ႔လည္း အစိတ္အပုိင္းတရပ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္သည္။

အဆုိပါဆည္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမီဂါ၀ပ္ (၃,၆၀၀) ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႕တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ျခင္း
ျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၅၀၀) ခန္႕ ရရွိႏုိင္ သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Earth Right International မွ ျမန္မာႏိုင္ငံစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သူ ကုိႏုိင္ထူးက တ႐ုတ္သည္ေဒသ
တြင္း၌ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာႀကီးလာေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေဒသတခုလုံးေကာင္းလာေစေရးအတြက္
နမူနာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္းေျပာသည္။

“အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ဟာေတြကုိ သိပ္ၿပီးေတာ့ အမႈမထားေပမယ့္လည္းဒီေဒသထဲမွာဆက္ၿပီးေတာ့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ခ်င္တယ္၊ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြ လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ အာရွေဒသကလူေတြလည္း အရင္တုန္း
ကလုိ အသိအျမင္မ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြကုိ လုိက္သင့္တယ္လုိ႕ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္” ဟု
၎က ေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတြင္းတြင္ သစ္ခုတ္လွဲျခင္းကုိ လုံး၀ပိတ္
ပင္တား ျမစ္ထားေသာ္လည္း နအဖအပါအ၀င္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေရာင္းခ်သည့္သစ္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူခဲ့မႈ
ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕
တခုျဖစ္သည့္Globel Witness အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Advertisements
%d bloggers like this: