ျမန္မာအေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား ပူးေပါင္းကူညီရန္လုိအပ္

ေက်ာ္ထင္(ထုိင္း)/ ၁၉ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇-စစ္အစုိးရႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကုလသမဂၢက လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံတကာေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းပူးေပါင္း
ပါ၀င္ၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ယမန္ေန႔ကထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္သူလူထုအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းသတ္ျဖတ္ေနသည့္ စစ္အစုိးရႏွင့္ေရနံႏွင့္သဘာ၀ေငြ႕
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔စီမံကိန္းမ်ား
ကုိ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းျဖင့္ ကုလသမဂၢလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(ထုိင္းႏုိင္ငံ) မွ ဦး၀င္းေအာင္က ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္အစုိးရကုိ
ဖိအားေပးၿပီး လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ကုလသမဂၢ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးေနမႈကုိ တစုံတရာအထိေထာက္ခံအား
ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊Total၊ Chevron တုိ႕က ၎တုိ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ လူထုအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္
ဟုေျပာဆုိေနေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ၎တုိ႕ ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္သာ စစ္အစုိးရ
မွ လူထုအား ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ေနႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာသတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွစစ္အစုိးရအား ျပင္ျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ကမ္း
လြန္ျပင္ ရွိ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္မႈ၌ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ေတာင္ကုိရီးယားရွိ ေဒ၀ူးႏုိင္ငံတကာ
ေကာ္ပုိေရး ရွင္းက “ႏုိင္ငံေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးပင္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးသည္လည္းစီးပြားေရးပင္ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့
သည္။

ရခုိင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ ခုိင္ေက်ာ္ခုိင္ကလည္း ၂၀၀၂ မွ ၂၀၀၆ ခုအထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (၅၀) ရာခုိင္
ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွျဖစ္ၿပီး၎၀င္ေငြမ်ားသာမရရွိခဲ့ပါက နအဖအေနျဖင့္ ရပ္တည္
ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

စစ္အစုိးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ရာမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုေဋ (၂.၁၆) သန္း
ရရွိခဲ့ရာ ၎သည္၀င္ေငြစုစုေပါင္း၏ (၄၃) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုက ကမၻာႀကီးမွာေလာင္စာအက်ပ္အတည္းကာလျဖစ္ေနတယ္ေလ။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားက ေရနံနဲ႔ဂတ္စ္ရ
ဖုိ႔၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရဖုိ႕အတြက္က အျခားႏုိင္ငံမွာ ဘာပဲျဖစ္ေနေန ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ အဓိကဖူလႈံေရးအတြက္ပဲ စဥ္းစားၾက
တာေလ။ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ႏုိင္ငံရဲ႕ပကတိအေျခအေနေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ မ်ားမ်ားတင္ျပႏုိင္ရင္ေတာ့ စဥ္းစားမႈ
ေတြျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္” ဟု ခုိင္ေက်ာ္ခုိင္က ေျပာသည္။

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(အိႏိၵယ) မွ ကုိကင္ “အိႏိၵယကရခုိင္ဓာတ္ေငြ႕ကုိအငမ္းမရ၀ယ္ယူဖုိ႕လုပ္ေဆာင္ေန
တာဟာက်န္တဲ့ ေလာင္စာ၀ယ္ယူခ်င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြကုိ မ်က္စပစ္သလုိျဖစ္ေနတယ္ေလ။ နအဖန႔ဲသြားၿပီးပူးေပါင္းဖုိ႔ဆုိသ
လုိေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕က အီးယူႏုိင္ငံေတြကလုပ္တဲ့ စီးပြားပိတ္ဆုိ႔မႈလုိမ်ိဳး နအဖနဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနတဲ့ ႏုိင္ငံ
ေတြကလုပ္ဖုိ႔တုိက္တြန္းတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၀၆-၀၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ေလာင္စာအရင္းအျမစ္ေရာင္းခ်ေရး သေဘာတူ
ညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဆေက်ာ္တုိးလာခဲ့ရာ ေဒၚလာကုေဋ (၁၄.၄) သန္းရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေရအား
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာကုေဋ (၆.၁၃၃) သန္းဖုိး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ေဒၚလာကုေဋ (၂.၉၃၈) သန္း ခန္႕ရွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: