အီးယူက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈတိုးျမႇင့္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အေရးယူၾကရန္ သမၼတဘုရွ္တိုက္တြန္း

Agencies/ ၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ စစ္အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈကို
ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္
ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ယင္းသို႔ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား
အၾကား အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔က သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ား၌ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု၀င္မ်ားကိို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမေပး
ဘဲထားျခင္း၊ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခ်ိပ္ပိတ္ျခင္း၊ ျမန္မာ အစိုးရကို အဓိက ႏိုင္ငံျခားေငြရွာေပးေနသည့္ သစ္၊ တြင္း
ထြက္သတၱဳ ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား
၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတားျမစ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနကို စိုးရိမ္စရာအေျခအေနဟု အီးယူက႐ႈျမင္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ စည္းစည္း
လံုးလံုးရွိေၾကာင္း ျပသည့္အေနျဖင့္ အီးယူက စစ္အစိုးရေပၚ ျပင္းထန္ သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ တုိက္
႐ိုက္ဖိအား တိုးျမႇင့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း အီးယူ ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္း၌ ပါရွိသည္။

ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကိုမထိခိုက္ရန္စီမံထားၿပီး အကူအညီအလိုအပ္ဆံုး လူထုအတြက္လည္းလူ
သားခ်င္းစာနာသည့္အေထာက္အကူမ်ား ဆက္လက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒးဗစ္ မီလီ
ဘန္းက ေျပာသည္။

၎က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအားလံုးပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုကို ျမန္မာစစ္အစိုးရကဖန္တီးေပးမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရး
ဆိုင္ရာမက္လံုးေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ စီးပြားေရး အကူအညီေတြရမွာျဖစ္တယ္။စစ္အစိုးရကျငင္းပယ္ေနမယ္
ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ထပ္လာမွာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု၀င္ (၃၇၅) ဦးတို႔အား ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
ခ်ိပ္ပိတ္ျခင္းတို႔ကို အီးယူက ယခင္ကတည္းက ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရအေပၚထိေရာက္အေရးပါသည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းကို ပန္ၾကားသည္။

သမၼတဘုရွ္က “ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်ေနာ္တို႔တႏိုင္ငံတည္း ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈလုပ္ခဲ့တယ္။ ထပ္လုပ္ဖို႔လည္း စဥ္းစားေန
တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ခ်ည္းပဲလုပ္လို႔ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈဟာ ဘာမွအဓိပၸာယ္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ တခါတေလ ႏိုင္ငံ
တကာက လုပ္ေနတာဟာ အက်ဳိးရလဒ္ မျဖစ္ေစဘူး၊ အေျပာေတာ့ ေကာင္းၾကပါရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိး
ရွိေအာင္ မလုပ္ၾကဘူး။ အခ်ဳိ႕ေနရာမွာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈရွိရပါမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ (၁၄)ဦး၏ပိုင္ဆို္င္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ယူလႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳႏို္င္ရန္ တားျမစ္သည့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈအသစ္မ်ား အေမရိကန္
အစိုးရက ယခင္လကုန္ပိုင္းက ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

နအဖစစ္စိုးရကမူ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေစၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေစ
သည္ဟု ၎ပိုင္မီဒီယာမ်ားမွ မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ ေရးသား ေလ့ရွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: