မစၥတာဂမ္ဘာရီ ထိိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

NEJ/ TNA / ၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇-ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနၿပီး ထို္င္းအစိုးရ ထိပ္တန္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆံု၍ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးသည္။မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ယေန႔
နံနက္ပိုင္း၌ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး နစ္ဖိဘြန္ဆြန္ ဂရာႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ မြန္းလြဲပို္င္း
၌ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စူရာယြတ္ခ်ဴလာႏြန္ကိို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္။ျမန္မာျပႆနာကို ၿငိမ္း
ခ်မ္းစြာအေျဖရွာႏိုင္ေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း
ျဖင့္ ေရွ႕တို္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ မစၥတာဂမ္ဘာရီက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။၎
က “က်ေနာ္တို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ႏို္င္ပါတယ္။ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔
အပါအ၀င္ က်ေနာ္တို႔အားလံုးပဲေပါ့။ က်ေနာ္တို႔လုပ္ႏို္င္သေလာက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေနပါ
တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာအစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕သာယာ
၀ေျပာမႈကို အျပည့္အ၀ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား
သည္ အလြန္အမင္းထိတ္လန္႔စရာေကာင္းေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအာဏာ
ပိုင္တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းခ်င္စိတ္တို႔မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္
ေနေၾကာင္း လည္း မစၥတာဂမ္ဘာရီက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဖမ္းအဆီးမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကိုိ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္၊ အင္တာနက္ပိတ္ပင္ထားမႈ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ ည
မထြက္ရအမိန္႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္
တို႔ကုိ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံေတာင္းဆိုေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္
ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတို႔သို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္၍ ျမန္မာႏို္င္ငံျပႆနာ အေျဖရွာႏိုင္ေရးအတြက္
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ရွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: