ရန္ကုန္တြင္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္း ငွားရခက္ခဲလာ

NEJ / ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇- ျပင္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု ယူဆရသည့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္း အမ်ား
အျပားကို စစ္အစိုးရက ဆက္သြယ္မႈ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းငွားရခက္ခဲလာေၾကာင္း ရန္ကုန္ဖုန္းပဲြစားမ်ားထံမွ သိရသည္။နအဖစစ္အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္လ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္လူထု ပူးေပါင္းေမတၱာပို႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကို ဆက္သြယ္သည့္တယ္လီဖုန္းအမ်ားအျပားကို ဆက္သြယ္မႈ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

ဖုန္းပိုင္ရွင္တဦးက “က်ေနာ့္ဖုန္းကို ဘာလို႔ျဖတ္ရတာလဲလို႔ သက္ဆိုင္ရာကိုေမးၾကည့္ေတာ့ အထက္က ၫႊန္ၾကားလို႔
ျဖတ္ရတာပါလို႔သာေျဖတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ပေပါက္ေစ်း (၂၅) သိန္းေက်ာ္ (၂၆) သိန္း၀န္းက်င္ရိွတဲ့ ဂ်ီအက္စ္အမ္
ဖုန္းပိုင္ရွင္ေတြ ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ရတယ္။ လိုင္းဖုန္းပိုင္ရွင္ေတြလည္း အလားတူပဲ ဆုံး႐ႈံးၾကရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရထုတ္ေပးသည့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းေစ်းမွာ (၁၅) သိန္းရိွၿပီး ျပင္ပေပါက္ေစ်းမွာ (၂၆) သိန္း
နီးပါးရိွေနသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစုက ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ငွားရမ္းကိုင္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းငွားစားသည့္ လုပ္ငန္းမွာ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဖုန္းတလုံးကို ျပန္
ငွားပါက ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ တလလွ်င္ က်ပ္ (၂) သိန္းခန္႔ ၀င္ေငြရရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းကြက္သေဘာအရ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းမ်ားကို ၀ယ္ျခင္း၊ ေရာင္းျခင္း၊ ငွားျခင္း ျပဳလုပ္ေနၾက ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ
၏ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ခြင့္ လုံး၀မရိွေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရက ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းအမ်ားအျပားကို ဆက္သြယ္ခြင့္ပိတ္လိုက္ ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းပိုင္
ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းသူတို႔အၾကား တရား၀င္ေျဖရွင္း၍မရေတာ့ဘဲ ဖုန္းပိုင္ရွင္မ်ားမွာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္း ဂ်ီအက္စ္အမ္ တယ္လီဖုန္း ငွားရမ္းရာတြင္ ပိုင္ရွင္ဘက္က ငွားရမ္းသူကို အာမခံတေယာက္ထားရန္ႏွင့္
တယ္လီဖုန္း ပိတ္ပစ္သည္အထိ အေရးယူခံရပါက အဆိုပါအာမခံသူက တယ္လီဖုန္းဖိုးက်သင့္ေငြ က်ပ္ (၂၅) သိန္း
ေက်ာ္ကို ေပးေလ်ာ္ပါမည္ဆိုသည့္ကတိကို ေတာင္းခံလာေၾကာင္း ရန္ကုန္မွ ဖုန္းပြဲစားတဦးက ေျပာသည္။

Advertisements
%d bloggers like this: