ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၀င္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္ရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အထေျမာက္ေစရန္္ နအဖကို တိုက္တြန္း

ပီတာေအာင္/ ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား နအဖစစ္အစိုးရက အၾကမ္း
ဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈကို ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္
စစ္မွန္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုသည္။ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မလိ္ုက္
နာပါက အေရးယူမည့္အေၾကာင္း မပါရွိေသာ္လည္း ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ လုံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌
အဖြဲ႔၀င္ (၁၅) ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ရက္အတန္ၾကာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့ရၿပီး ယမန္ေန႔အစည္းအေ၀းပြဲတြင္
မွ သေဘာတူညီမႈ ရရွိကာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ႏို္င္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္၌ ၿငိ္မ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားအားလံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား အားလံုးပါ၀င္ေသာ စစ္မွန္သည့္ေတြ႕
ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက လိုအပ္သည့္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထု လက္ထဲ၌ရွိသည္ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊
စီးပြားေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရကအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုသည္။

ထို႕အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက ဆက္ဆံေရးအရာရွိ ခန္႔အပ္ထားမႈကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဖိတ္ေခၚ
မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚလာသည့့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ပထမဆံုးေၾကညာခ်က္
ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ႏို္င္ငံအားလံုး၏ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့သည့္အတြက္ ထူးျခားမႈရွိသည္ဟု ျပည္
ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ကုလသမဂၢ ကုိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

၎က“ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းက ေျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုတဲ့ဟာကို ျပတယ္။အရင္တုန္းက တ႐ုတ္ႏို္င္ငံက
ဒီလုိမ်ဳိး တရား၀င္ထုတ္ျပန္တဲ့ေၾကညာခ်က္ေတြမွာ လူသိရွင္ၾကား နအဖကိုေ၀ဖန္တာ၊ ဘယ္လုိမ်ဳိး တိုင္းျပည္ျပႆနာ
ေတြကို ေျဖရွင္းသင့္တယ္ဆိုၿပီး အႀကံျပဳ တာေတြမွာ မပတ္သက္ခဲ့ပါဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကပင္လွ်င္ အခုလိုမ်ဳိးပါ၀င္ပတ္
သက္လာတာ၊ သေဘာတူလာတာဟာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြန္းအားေပးရန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ၿဗိတိန္၊
ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ ႐ုရွ၊ ေနာ္ေ၀၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ့အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ
တကာအဖြဲ႔တခုကိုလည္း ယမန္ေန႔က ကုလသမဂၢ၌ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာမႈကို ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းက “ႏုိင္ငံတကာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို မျဖစ္မေနျဖစ္ေအာင္လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးရွိတယ္။ နအဖအ
ေနနဲ႔ တကမ ၻာလံုးနဲ႔ ဆက္ၿပီးရန္ျဖစ္မွာလားသို႔မဟုတ္ လိုက္ေလ်ာမႈ တစံုတရာ ရွိမလား။ တကမ ၻာလံုးနဲ႔ ဆက္ၿပီးရန္
ျဖစ္မယ္ဆိုရင္၊ တိုးတက္မႈမရွိရင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာ
သည္။

ျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးျပႆနာ အေျဖရွာေရးကို ကုလသမဂၢက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မစၥတာဂမ္ဘာရီကို ထုိင္း၊
မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိ႔သို႔ သြားေရာက္ရန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ က ေစ
လႊတ္ထားၿပီး လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ စတင္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလ
သမဂၢက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: