ကန္႔သတ္ခ်က္မပါသည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို ဖန္တီးေပးရန္၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆို

NEJ/ ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇-ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးကာ ႀကိဳ
တင္ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားမပါဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၀န္းက်င္ေကာင္းတခုကိုု စစ္အစိုးရမွ ဖန္တီးေပး
ရန္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ယမန္ေန႔ကထုတ္ျပန္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားေၾကညာ
ခ်က္တြင္ ယင္းသို႔တိုက္တြန္္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရိွအစိုးရအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြ
သူတို႔မွာရိွတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးအေျခအေနေတြကို ႏိုင္ငံေရး၀န္းက်င္ေကာင္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖန္တီးေပးေစခ်င္
တယ္” ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ကိုေအာင္သူက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး၊ အလုံးစုံပ်က္္သုဥ္းေရး၊ ျမန္မာႏို္င္ငံအား စီးပြားေရးအဆက္အ
သြယ္္ျဖတ္ ေတာက္ေရးႏွင့္ အလုံးစုံပိတ္ဆုိ႔ေရးတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းေၾကညာ ပါက နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာမည္ဟု နအဖစစ္အစိုးရက ယခုလ (၄) ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

“အခုလိုေၾကညာလာတဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ဒီေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ေျမာက္ေအာင္
တြန္းအားေပးတဲ့ သေဘာမ်ဳိးအေနနဲ႔ပဲ ဒီသေဘာထားေၾကညာခ်က္ ကိုထုတ္တာပါ” ဟု ကိုေအာင္သူက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစႏိုင္မည့္ စစ္မွန္ေသာေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္
ေျမာက္ရန္ ႀကိဳတင္ေတာင္းဆိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မထားရိွဘဲ တန္းတူရည္တူႏွင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေဆြး
ေႏြးညိႇႏိႈင္း ပိုင္ခြင့္မ်ား မျဖစ္မေနရိွရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက တင္ျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားကာ ဆႏၵျပ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ဖမ္းဆီး
ေနျခင္းႏွင့္ တဖက္သတ္ ႀကိဳတင္ေတာင္းဆို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရိွျခင္းတို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ
အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေရးကို ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျမန္မာ
ျပည္သူမ်ားအားလွည့္စားရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ဆြဲထြက္ေပါက္ရွာရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္တခုပမာ ျဖစ္ေနသည္
ဟုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ေနမႈမ်ားကုို ရပ္တန္႔ရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: