ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ ေဆြးေႏြး

AFP / ၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇-ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈ
ကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့မႈအေပၚ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ရန္အတြက္ မူၾကမ္းတေစာင္
ကို ယေန႔ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔၌ မစၥတာဂမ္ဘာရီက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ၎၏လတ္တေလာခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္
သက္၍ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီထံ အစီရင္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔က အဆိုပါမူၾကမ္း
ကို အဖြဲ႕၀င္ (၁၅) ႏိုင္ငံပါ၀င္သည့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီထံ တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္မူၾကမ္းထဲတြင္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
အားလုံး လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အစီအစဥ္အားလုံးရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားပါ၀င္
သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ကုသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ၾကား၀င္ညိႇႏိႈ္င္းမႈကို လက္မခံဘဲ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ျငင္းဆန္
ေနပါက ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ပိတ္ဆို႔အေရးယူမ်ားျပဳလုပ္သြားေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရက တိုက္တြန္းသြားမည္ဟု
ေျပာဆိုသည္။

ယခုမူၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားကို လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေဆြးေႏြးကာ ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္သေဘာ
ထားမ်ားကို ေကာင္စီအလွည့္က် ဥကၠ႒က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ လုံ
ၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနနွင့္ လူအခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ေလးစားလိုက္နာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျမန္
မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေစေရးအတြက္ ၿပၤီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူညီမႈ ရရိွခဲ့သည္ဟု မစၥတာဂမ္ဘာရီကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေကာင္စီ၀င္မ်ားက မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ၾကားေစ့ေရး ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖမႈကို အျပည္႔အ၀ေထာက္
ခံေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ႏို၀င္ဘာလလယ္မတိုင္မီ သြားေရာက္ေရးအစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံၾကၿပီးလက္
ရိွအေျခအေနမ်ား ပုံမွန္ျပန္ေရာက္လာေစေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္လည္း သေဘာတူညီၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: