ပီႏိုေရွး၏မိသားစု၀င္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ခ်ီလီတရား႐ုံးက အမိန္႔ထုတ္-Agencies / ၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇

5-10-07_pinochet.gifကြယ္လြန္သူ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ပီႏိုေရွး၏ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးငါးဦးတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အလြဲသံုးစားမႈျဖင့္ ယမန္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းပီႏိုေရွးႏွင့္ မိသားစုသည္၎တို႔ အာဏာရွိစဥ္ ၁၉၇၃-၉၀ ခုကာလအတြင္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြထဲမွ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၂၀) ကို တရားမ၀င္ထုတ္ယူ၍ျပည္ပဘဏ္စာရင္းမ်ား၌ ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ား အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း တရားသူႀကီး ကားလို႔ရွာဒါက တရား႐ံုး၌ ေျပာသည္။ပီႏိုေရွး၏ မိသားစုအပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးရန္အမိန္႔ထုတ္ခံရသူ အျခား (၁၇) ဦးတြင္ ဒု-ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း အနည္းဆံုး(၃) ဦးအပါအ၀င္ ပီႏိုေရွး၏ကိုယ္ေရးအရာရွိ
ႏွင့္ ေရွ႕ေနတို႔လည္းပါ၀င္သည္။

ပီႏိုေရွး၏သားသမီး (၅) ဦးစလံုးကို ရဲဌာနရွိ အထူးအခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ယမန္ေန႔ကတည္းက ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အသက္ (၈၄) ႏွစ္အရြယ္ ဇနီးျဖစ္သူ လူစီယာမွာ အဖမ္းခံရစဥ္ ေသြးတိုး လာေသာေၾကာင့္ စန္တီယာဂိုရွိ စစ္ေဆး႐ံုသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ပီႏိုေရွးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္႐ွိ Riggs Bank တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၈) သန္းခန္႔ကို အမည္၀ွက္မ်ားျဖင့္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္လယ္္ပိုင္းမွစ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ပီႏိုေရွး (၉၁) ႏွစ္
သည္ စစ္ေအးကာလအတြင္း ၁၉၇၃ ခုတြင္ အေမရိကန္အကူအညီျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ဆာဗာဒို အလန္ထံမွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့သူျဖစ္သည္။

ပီႏိုေရွးသည္ တုိင္းျပည္ကို ၎အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း လက္၀ဲ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအား ၎၏သစၥာခံ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲမ်ားျဖင့္ ရက္စက္စြာ ညႇဥ္းပန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လူေပါင္း (၃,၀၀၀) ေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံၾကရကာ အေျမာက္အျမား
လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၉၈ ခုတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ အဖမ္းခံရသည့္ ပီႏိုေရွးသည္ ၂၀၀၂ ခုတြင္ ခ်ီလီသို႔လြဲေျပာင္းျခင္းခံရၿပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ေငြအလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ မိသားစုေရွ႕ေနက “တရား၀င္မႈမရွိဘဲ မေတာ္မတရားတဲ့အမိန္႔ျဖစ္ၿပီး အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိသမၼတတို႔ကမူ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ခ်ီလီတရား႐ံုးမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒအား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး “ဥပေဒအထက္၌မည္သူမွ်
မရွိ” ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: