ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္လုပ္သြားမည္-Agencies / ၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ၎၏ ႏ်ဴးကလီးယားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ဆိုင္းသြားေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္သစ္တရပ္ကို ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု ယမန္ေန႔၌္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပီကင္းၿမိဳ႕၌ ယခင္လ (၂၇) တြင္စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏိုင္ငံအစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ယင္းသို႔ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္သစ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ကို တင္းက်ပ္စြာပိတ္ပင္ျခင္း၊ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အေရးႀကီး၍ အစားထိုးရန္မလြယ္ကူေသာ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ယူေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္ ခရစၥတိုဖာေဟးက ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႏ်ဴကလီးယားကၽြမ္းက်င္သူအေမရိကန္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔အား ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ လာမည့္အပတ္တြင္ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွတို႔ ပါ၀င္ေသာ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းအၿပီး၌ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ ၀ူဒါေ၀းက လုပ္ငန္းစဥ္သစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ယြန္ဗြန္းရွိ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ဓာတ္ေပါင္းဖို၊ ေရဒီယိုသတၱိႂကြပစၥည္း စမ္းသပ္႐ံု၊ ႏ်ဴကလီးယားေလာင္စာ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုတို႔၏ လုပ္ငန္း (၃) ခုစလံုး အက်ဳံး၀င္ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ယခုျပဳလုပ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အကုန္က်ခံ၍
ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္သမၼတဘု႐ွ္က “က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ အလံုးစံု ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ စစ္မွန္ျပည့္စံုတဲ့ ေနာက္ထပ္အဆင့္တဆင့္ တိုးတက္လာတာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာဆိုကာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏ်ဴကလီးယားထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္း
ႏွင့္ နည္းပညာရပ္မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ေပးအပ္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ရန္လည္း သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားကို ကိုးကား၍ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရက ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရကို အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအား အကူအညီေပးေနေသာ အစိုးရအျဖစ္သတ္မွတ္ထားမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ပင္ထားခ်က္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအားလံုး အလံုးစံုဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္မူ အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္ (၅) ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ၾကာဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရစၥတိုဖာေဟးက ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: