အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္စာတမ္းျဖန္႔ခ်ိ

ပီတာေအာင္/ ၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇-ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
မ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရယူခဲ့မႈ၏ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးျပစ္မ်ားကို သုေတသနျပဳထား
သည့္ Assessing Burma’s Ceasefire Accords အမည္ရွိ စာတမ္းကို ယမန္ေန႔က ျဖန္႔
ခ်ိသည္။စာတမ္းကို ဦးေဇာ္ဦးႏွင့္ ဦး၀င္းမင္းတို႔က ျပဳစုထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာပဋိပကၡမ်ား
ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသည့္ အေမရိကန္ပညာေရးအဖြဲ႔ East-West Center ၏အစီအစဥ္ျဖင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရးဌာန ISAS က ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။ စာတမ္းကို အဂၤလိပ္
ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ထားၿပီး စာမ်က္ႏွာ (၉၀) ေက်ာ္ပါရွိသည္။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား ျပဳ
လုပ္အၿပီး (၁၇) ႏွစ္အၾကာ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊
ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာရင္းျဖင့္ စာ
တမ္းေရးျဖစ္သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာတမ္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ ေကာင္းက်ဳိးေရာ
ဆိုးက်ဳိးမ်ားပါ တင္ျပထားေၾကာင္း စာတမ္းရွင္ ဦး၀င္းမင္းက ေျပာသည္။

၎က “ေကာင္းက်ဳိးဆိုလို႔ရွိရင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသေတြမွာ တကယ့္ကို ရက္ရက္စက္
စက္လုပ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ နည္းသြားတယ္။ ပစ္သတ္တာတို႔၊ ရြာေတြအိမ္
ေတြမီး႐ိႈ႕တာတို႔၊ မုဒိမ္းက်င့္တာတုိ႔ မရွိဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး နည္းသြားတယ္လို႔ ေျပာ
တာ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဟာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူထုအတြက္ေတာ့ ယွဥ္လိုက္လို႔ရွိရင္ သက္
သာရာရေစတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းတာက တိုင္းရင္းသားေတြလိုလား
တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးကိုက်ေတာ့ ေဆြးေႏြးခြင့္မရွိဘူး၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတဲ့အတြက္ အဆံုး
မွာေတာ့ မေကာင္းဘူးျဖစ္သြားတာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားညီလာခံၿပီးသြားၿပီးေနာက္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္
အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရအတြက္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတရပ္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနဦးမည္ဟု ဦးေဇာ္ဦးက
ေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိေအာင္ ႏိုင္ငံ
ေရး နည္းျဖင့္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀မရရွိ
ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ဘဲ ဆက္လက္
ျဖစ္ေနဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။

စာတမ္းကို တႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ (၂၀) ဦး
ထက္ မနည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၉ ခုမွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႔အၾကား အပစ္အ
ခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူခဲ့ၾကရာ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္
ေရးအဖြဲ႕၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္၊ ကရင္နီ္လူမ်ိဳးေပါင္းစံု
ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးတုိ႔အပါ၀င္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေပါင္း (၂၀) ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

စာတမ္း၀ယ္ယူလုိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ ့ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

The Managing Editor
Institute of Southeast Asian Studies
30 Heng Mui Keng Terrace,
Pasir Panjang Road, Singapore – 119614
Tel: (65) 6870 2447 , Fax: (65) 6775 6259
Email: pubsunit@iseas.edu.sg
Website- http://bookshop.iseas.edu.sg

ေရာင္းေစ်း- စင္ကာပူေဒၚလာ(၁၉.၉၀)၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: