ဖိလစ္ပိုင္ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံဃာေတာ္ႏွင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို အားေပးေထာက္ခံ

Monsters and Critics / ၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဆႏၵျပခ်ီတက္ေနၾကသည့္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္
လူထုမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ဒီမိုကရစီလႈပ္ရွားေထာက္ခံသူမ်ားက ဖိလစ္ပိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျမန္
မာသံ႐ံုး ေရွ႕တြင္ စုဖြဲ႔ဆႏၵျပၾကသည္။ဖိလစ္ပိုင္ဆႏၵျပလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ခ်က္ခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးရန္၊
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခ်က္ခ်င္း႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ လက္ကိုင္
ပိုစတာမ်ားႏွင့္နဖူးစီးစာတန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ Makati ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕တြင္ စု႐ုံးဆႏၵျပသည္။

ယင္းဆႏၵျပလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဓာတ္ပံုကို ကိုင္ေဆာင္၍ သူမ
အား လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဆႏၵျပသူသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူထုမ်ားကို ရဲမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားက တုတ္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းေနျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိရန္ ဖိလစ္ပိုင္ဆႏၵျပလႈပ္ရွားသူမ်ားက
ေတာင္းဆိုသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတဲ့လူေတြအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေနတာေတြကို ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအ
ေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေပးသင့္တယ္” ဟု ျမန္မာအေရးကိုေထာက္ခံအား ေပးသည့္ Free Burma Coalition-Ph-
ilippines အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အႏွစ္သာရရွိၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား တြန္းအားေပး
ရန္အတြက္ လည္း အာဆီယံႏွင့္ ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ နအဖစစ္အစိုးရအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ရန္၊ လူထု၏ တရား၀င္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို နားေထာင္ေပးရန္ႏွင့္
ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း ထားသည္။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: