စစ္အုပ္စုအား စြဲခ်က္တင္ျခင္း အပိုင္း (၄)-လင္းေဆြ (၂၅-၉-၀၇)

လယ္ဖ်က္ပိုး

(၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံက စိုက္ပ်ဳိးေရးႏို္င္ငံ။ ေရွးအစဥ္အဆက္ကတည္းက လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းခဲ့ၾကတဲ့ႏုိင္ငံ။ ကိုလုိနီေခတ္က ေျမရွင္ႀကီးေတြေၾကာင့္ လယ္သမားေတြရဲ႕ ဓားမဦးခ် ေျမေတြ၊ ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ေတြ ခ်စ္တီးေတြလက္ ေရာက္ခဲ့ၾကရတယ္။ လယ္လုပ္သူလယ္သမားတုိ႔ ငတ္ခဲ့ၾကရတယ္။ “ငတ္ရင္း အေသမခံႏိုင္” လို႔ လယ္သမားသူပုန္ႀကီး ထခဲ့ၾကတယ္။

အခုေရာ …။

လယ္သမားကေတာ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးပဲ လုပ္ေနၾကတုန္းပါပဲ။ ေျမနဲ႔ဖက္ၿပီးလုပ္ၾကတဲ့သူေတြက တုိင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ (၇၀%)။ ေျမရွိမွ ထမင္းစားရတဲ့သူေတြ။ ဒီေျမေတြအသိမ္းခံရရင္ ဒီလူေတြ
“၀မ္း” ဘယ္လို “၀” ေတာ့မလဲ။ ကိုလိုနီေခတ္က ေျမရွင္ခ်စ္တီးေတြက လယ္ေတြကို သိမ္းတယ္။ ေျမေတြကိုသိမ္းတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္က ေျမရွင္ေတြဘက္က။ လယ္သမားဦးႀကီးတုိ႔ “ငတ္” ခဲ့ၾက ရတယ္။ ဒီေန႔ (၁၉) ႏွစ္ၾကာ အာဏာသိမ္းထားတဲ့ စစ္အုပ္စုလက္ထက္မွာေရာ လယ္လုပ္သူ လယ္သမားဦးႀကီးတုိ႔ရဲ႕ ဘ၀က ဘယ္လုိလဲ။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အလုပ္အကိုင္အရ လူတန္းစားခြဲမယ္ဆုိရင္ လယ္ယာေျမလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက စစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းထားတဲ့ (၁၉) ႏွစ္အတြင္းမွာ ဖိႏွိပ္မႈအခံရဆံုးလူတန္းစားလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိဘဘုိးဘြားပိုင္လက္ငုတ္လက္ရင္း လယ္ေျမ
ေတြ အသိမ္းခံရလို႔ အလုပ္မဲ့အကိုင္မဲ့ ျဖစ္ၾကရတာလည္း လယ္သမားေတြပါပဲ။ အျခားစက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံက အလုပ္သမားေတြ အခမဲ့လုပ္အားေပး အဓမၼေခၚခိုင္းတာကို မခံၾကရေပမယ့္ ေတာင္သူ ဦးႀကီးေတြကေတာ့ မလြတ္ပါဘူး။ အဆုိးဆံုးကေတာ့ တာ၀န္ေက်စပါး၊ သတ္မွတ္စပါး မေပးသြင္း ႏိုင္လို႔ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းခ်ခံၾကရတာလည္း ေတာင္သူဦးႀကီးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေသနတ္သံမ်ားက စဲၿပီ။ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုရဲ႕ ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္ပံုက သိန္းနဲ႔ခ်ီရွိတဲ့ ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးရွိတာဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လူေန ထူထပ္လုိ႔။ ဒီေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနလူထုကို လူစုခြဲပစ္ရမယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ လုပ္ဟန္က ရွင္းတယ္။ ႁပြက္က်ပ္ေနတဲ့ လူေနရပ္ေတြကလူေတြကို ၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္။ ၿမိဳ႕သစ္တည္တာပါ။ အဲဒီမွာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္၊ ေရႊျပည္သာ။ လိႈင္သာယာစတဲ့ စတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ ေပၚလာေတာ့တာပါပဲ။

စစ္ဗိုလ္ႀကီးေတြနဲ႔ အရာရွိေတြ ရြာထဲလာၾက၊ ၿပီးေတာ့ လယ္ကြင္းေတြဆီသြားၾက၊ ေပႀကိဳးေတြနဲ႔ တိုင္းေနၾကကတည္းက တုိးေၾကာင္ကေလး၊ တုိးေၾကာင္ႀကီး၊ ထား၀ယ္ေခ်ာင္၊ ေလးေထာင့္ကန္ ရြာသားေတြ စိတ္ထဲမွာေတာ့ တထင့္ထင့္။ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ။ ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ လမ္းေတြေပၚမွာ လူထုကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ၿပီး ဒီစစ္ဗိုလ္ေတြ လယ္ကြက္ထဲဆင္းလာေတာ့ လယ္ကြင္းေတြထဲကို ျပႆနာ
ေတာ့ ေခၚလာၿပီနဲ႔တူတယ္လို႔ ရြာသားေတြက ထင္ေတာ့ထင္မိၾကသား။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွန္းရယ္လို႔ အတိအက်မသိ။ မၾကာ။

ရြာအစည္းအေ၀းေခၚၿပီ ဒီရြာ ဒီရြာေတြက ဒီေျမ ဒီလယ္ေတြကို ၿမိဳ႕သစ္တည္ဖို႔ စစ္အစုိးရက သိမ္းတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ ငါ့လယ္ေတာ့ ဘယ္ႏွစ္ဧကပါသြားၿပီဆိုတာ လယ္သမား ဦးႀကီးတုိ႔ သိၾကရပါေတာ့တယ္။ ေျပာလဲ မေျပာရဲၾက။ လက္ရဲဇက္ရဲနဲ႔ သတ္ျဖတ္ထားတဲ့ သူေတြ ဆုိေတာ့ ေၾကာက္ၾကရတယ္။ အသိမ္းခံလုိက္ရတဲ့ ရြာေပါင္းက မနည္း။ တုိးေၾကာင္ကေလး၊ တုိးေၾကာင္ႀကီး၊ ထား၀ယ္ေခ်ာင္၊ မဓ၊ စစ္ပင္၊ က်ဴေခ်ာင္း၊ မလစ္၊ အ႐ိုင္း၊ ေလးေထာင့္ကန္၊ ရြာသာႀကီး၊ ရွမ္းတဲ၊ သံုးခြ၊ ေညာင္ပင္၊ သရက္ပင္ေခ်ာင္၊ ေရတြင္းေေခ်ာင္၊ သိမ္းေခ်ာင္၊ ကြင္းမ၊ က်ည္စု၊ ဆင္ေျခနဲ႔ သိမ္ဆိပ္ရြာတုိ႔။ ေျမဧကက သံုးေသာင္း။

ၿမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးအံ့ေက်ာ္၊ ဒု- ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္မႉးတင္၀င္း၊ လွည္ကူးၿမိဳ႕နယ္ မ.၀.တ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မႉးေအးျမင့္တုိ႔ကေတာ့ လယ္ေျမဧကသံုးေသာင္းကို သိမ္းယူ ေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ တည္ဖို႔ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေအးေအးေဆးေဆးပဲေျပာဆုိၿပီး ျပန္သြားၾကတယ္။ နားေထာင္ၿပီး အစည္းေ၀းက မျပန္ႏိုင္ၾကတာက အသိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ရြာေပါင္း (၂၀) က လယ္သမား ဦးႀကီးေတြ။

သူတုိ႔၏ အာ႐ုံမ်ား၌ကား စိမ္းလန္းေသာ ေကာက္ပင္မ်ား။ ၿပီးလွ်င္ ေရႊေရာင္ေကာက္ႏွံမ်ား။
ထုိ႔ေနာက္ မို႔ေမာက္ေနတဲ့ ေရႊေရာင္စပါးပံုႀကီးမ်ား။ သြားၿပီ။ ေသနတ္ေျပာင္း၀ရဲ႕ အမိန္႔ေအာက္မွာ လယ္ေျမတို႔ “ေကာ” ရၿပီ။ “သေရာႀကီးခိုင္း” ရေလၿပီ။  လယ္ေျမဧက သံုးေသာင္းက ထြက္လာမယ့္ စပါးတင္းေပါင္း (၁၂) သိန္း။

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ …။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကစလို႔ စစ္အုပ္စုဟာ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ၿပီး လယ္သမားဦးႀကီးမ်ားရဲ႕ လယ္ေျမ၊ ၿခံေျမေတြကို ေသနတ္ျပသိမ္းယူခဲ့ၾကတယ္။ ၿမိဳ႕သစ္တည္ဖို႔ ၊ စက္႐ုံတည္ဖို႔၊ စက္မႈဇံုေဆာက္ဖုိ႔၊ လမ္းေဖာက္ဖို႔၊ တူးေျမာင္းတူးဖုိ႔၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔တည္ဖို႔၊ ေရေလွာင္တမံေဆာက္ဖို႔ ဦးပိုင္လိမိတက္ အတြက္။ စံုလို႔ပါပဲ။ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳးိမ်ဳိးနဲ႔ လယ္ေျမေတြကို သိမ္းယူခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာဆုိရင္ ေျမဧက (၃၀,၂၃၀)၊ ပဲခူးတုိင္းမွာ (၃,၈၀၀) ဧက ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းက (၇,၈၀၀) ဧက၊ မေကြးတုိင္းမွာက (၁,၄၆၀) ဧက၊ ဧရာ၀တီတုိင္းမွာ (၂,၀၇၄) ဧက။

ေပါင္းလိုက္ရင္ တုိင္းငါး တုိင္းထဲမွာပင္ စစ္အုပ္စု အဓမၼသိမ္းယူထားတဲ့ ေျမဧကေပါင္း (၄၅,၃၆၀)
ဧက ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအထဲမွာ ရန္ကုန္-မႏၱေလးကားလမ္းမႀကီးေဘး မိုင္တုိင္အမွတ္ (၃၇) နဲ႔
(၃၈) ၾကားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးသာဒြန္း၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တုိးတို႔ သိမ္းယူပိုင္ဆုိင္ထားၾကတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေျမဧကေတြ မပါေသးပါဘူး။ ဒါကလည္း ေစ့ေစ့ေပါက္ေပါက္ စစ္တမ္းျပဳၿပီးထားတဲ့စာရင္း မဟုတ္ေသးပါဘူး။ စစ္အုပ္စုကို စြဲခ်က္တင္ဖုိ႔အတြက္ “သက္ေသခံျပ”
စာရင္းမွ်သာပါ။

(၃)

၁၉၉၈-၉၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး စစ္အုပ္စုဟာ ျမန္မာ့လယ္ေျမနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႀကီးမားတဲ့အမွားအယြင္းႀကီး ေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆုိေတာ့ စစ္အုပ္စုက ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို ေျမဧက ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ေျမယာစိုက္ပ်ဳိးေရးမွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ တာပဲျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြဟာ ေျမဧက ငါးေထာင္နဲ႔အထက္ ပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ၾကတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းရွင္ ေျမရွင္ႀကီးေတြဟာ အထူးအခြင့္အေရးေတြ ရၾကတယ္။

ေျမယာပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) လုပ္ခြင့္ရတယ္။ ထြက္လာတဲ့ဆန္းစပါးရဲ႕ တ၀က္ကို ႏုိင္ငံျခားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္တယ္။ တ၀က္ကိုေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သယ္ပို႔ ေရာင္းခ်လို႔ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကေနၿပီး လယ္ယာသံုးစက္ကရိယာတုိ႔၊ ပိုးသတ္ေဆးတုိ႔၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာတုိ႔ တင္သြင္းခြင့္ရတယ္။ အဲ့ဒါကလည္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႔ တင္သြင္းခြင့္ရတာ။

စစ္အုပ္စုက အဲ့ဒီေျမရွင္ႀကီးေတြအတြက္ ဆည္ေျမာင္းေတြ၊ တူးေျမာင္းေတြ ေဖာက္ေပးတယ္။ လမ္းတံတားေတြ ေဆာက္ေပးတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းေအာင္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတြပါ ဆင္ေပးတယ္။ ၿပီးရင္ ေျမရွင္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေငြလိုရင္ လုိသေလာက္ ဘဏ္ေတြက ေခ်းခြင့္ရတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ ေျမရွင္ၾကီးေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳတဲ့ေျမယာေတြဟာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း ေရနက္ကြင္းေျမေတြလို႔ စစ္အုပ္စုကဆုိတယ္။ ဒါေပမယ့္မဟုတ္ပါဘူး။

သိန္းေရႊကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့ေျမဧက ႏွစ္ေသာင္းဆုိရင္ ပဲခူးတုိင္း မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ထဲက
ေက်းရြာ (၁၇) ရြာက လယ္သမားေတြပိုင္တဲ့ ဘုိးဘြားပိုင္ လက္ငုတ္လယ္ရင္းေျမေတြပါ။ အဲဒီေျမ ေတြကို စစ္အုပ္စုက သိမ္းၿပီး သိန္းေရႊကုမၹဏီကို ႏွစ္ (၃၀) ဂရံနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တာပါ။ ဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစုႀကီးရဲ႕ ထမင္းလုပ္ေတြကို “လု” ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ ေျမရွင္ႀကီးေတြကို စစ္အုပ္စုက “ခြန္႔” ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာပဲ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း (၁၉) ခုရဲ႕ ေျမယာလုပ္ကိုင္ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေျမဧကဟာ ေလးသိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေျမပိုင္ရွင္ ကုမၸဏီေပါင္းက (၇၃) ခု ရွိလာၿပီး။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ေျမဧကေပါင္းက သံုးသန္းေက်ာ္သြားပါၿပီ။ ျမန္မာ့ ေျမယာအားလံုးရဲ့ (၂၀%) ပါ။ ျမန္မာ့ေျမယာရဲ႕ လုပ္ကုိင္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္အခ်ဳိးကိုၾကည့္ရင္ အစဥ္အဆက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လာၾကတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား (၁၂) သန္းက ျမန္မာေျမယာရဲ႕ (၈၀%) ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၿပီး၊ ကုမၸဏီ (၇၃) ခုက လုပ္ငန္းရွင္ တရာမျပည့္တဲ့ ေျမရွင္ႀကီးေတြက လယ္ယာ
ေျမ (၂၀%) ကို ပုိင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိတိက်က် တြက္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာလယ္ယာေျမ စုစုေပါင္း ဧက (၁၆) သန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ တရာမျပည့္တဲ့ ေျမရွင္ႀကီးေတြက ဧက (၃.၂) သန္းကို ပိုင္ဆုိင္ၾကၿပီး။ လယ္ သမား (၁၂) သန္းက ေျမဧက (၁၃) သန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကရတာပါ။ ေျမယာလုပ္ကိုင္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ အခ်ဳိး မညီမွ်လြန္းသလုိ အခြင့္အေရးခ်င္းကလည္း ကြာဟလြန္းလွပါတယ္။ ၁၃၀၀ ျပည့္ ဆရာစံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အေျခအေနမွာ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေျမပိုင္ရွင္ ခ်စ္တီးႀကီးတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေျမယာဧကက အဲ့ဒီတုန္းက ဧက (၄) သန္း ေလာက္ ရွိပါတယ္။ က်န္လယ္သမားေတြပိုင္တဲ့ ေျမယာက (၁၄) သန္းေက်ာ္ (၁၅) သန္းေလာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လယ္လုပ္သူ လယ္သမားဦးေရက (၃) သန္းေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိပါတယ္။

ကိုလုိနီေခတ္ကေတာ့ ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီအစိုးရက ေျမရွင္ခ်စ္တီးလူတန္းစားကိုေမြးၿပီး ျမန္မာေတာင္သူ လယ္သမားေတြကို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေအာင္ သတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု နအဖစစ္အုပ္စုကလည္း ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ လုပ္ငန္းရွင္ေျမရွင္ႀကီးေတြကို ေမြးၿပီး ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးတုိ႔ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္နက္ေအာင္ တြန္းခ်၍ေနေလၿပီ။ ယခုသတ္ကြင္းက ေသြးရဲရဲ သံရဲရဲႏွင့္ အစိမ္းေသ သတ္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္။ ေႂကြးတင္ကၽြန္ျဖစ္။ ေနာက္ဆံုး လယ္ဆံုး ေျမဆံုး။ လယ္မဲ့ ယာမဲ့၊ လယ္ကူလီ
ဘ၀ ေရာက္ေစရန္။

အခါတပါးက ပုဂံေရႊျပည္ရွိ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္တြင္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးက ကဗၼည္းေက်ာက္စာ တုိင္တခုအား ေရးထုိးခဲ့တယ္။ မြန္ဘာသာနဲ႔ ေရးထုိးခဲ့တဲ့ မြန္ေက်ာက္စာ။ “မ်ားစြာေသာ ခပ္သိမ္း ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ သားတကြဲ၊ မယားတကြဲ၊ မိတကြဲ၊ ဖတကြဲ၊ ျဖစ္ၾကရကုန္၏။ ထုိသူတုိ႔၏ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡကို ငါၿငိမ္းပါအံ့။ ထုိသူတုိ႔၏ မ်က္ရည္ကို ငါသုတ္ပါအ့ံ။ ငါ၏ လက္ယာဘက္လက္ျဖင့္ ဆန္စပါးရိကၡာကိုေပးအံ့။ ငါ၏ လက္၀ဲဘက္လက္ျဖင့္ ၀တ္စားတန္ဆာကိုေပးအ့့ံ။ အမိသည္ သားငယ္ကို ရင္ခြင္၌ႏွစ္သိမ့္ေစသကဲ့သို႔ ငါသည္လည္း တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔အား ႏွစ္သိမ့္ေစအံ့။”
က်န္စစ္သားမင္းႀကီးရဲ႕ ရင္ဘတ္ထဲက ျမင့္ျမတ္တဲ့ႏွလံုးခုန္သံကို ႏွစ္ေပါင္း (၉၀၀) ေက်ာ္တဲ့တုိင္ ၾကားေနရတုန္းပါပဲ။

စစ္အုပ္စုလည္း ေခတ္ၿပိဳင္ေက်ာက္စာတုိင္ကိုၾကပ္ေျပးမွာ စိုက္ထူလုိ႔ေနပါတယ္…။
“ငါ၏လက္ယာဘက္လက္ျဖင့္ လယ္သမားဦးႀကီးမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားအား သိမ္းအ့့ံ။ ငါ၏ လက္၀ဲ
ဘက္လက္ျဖင့္ ထုိထုိေသာ ေျမယာတုိ႔အား ရဲေဘာ္ရဲဘက္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအား ေပးအံ့။”

ၾကပ္ေျပးေက်ာက္စာတုိင္ပါ …။

ကိုးကား …
– စီအာပီပီ၏ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ
– ေအာင္သူၿငိမ္း၏ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း
– ဆရာစံဂ်ာနယ္မ်ား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: