ထိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သစ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၀င္မစြက္ဟု ကတိေပး -NEJ / ၂၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇

20-9-07_thai-army-chief-tn.gif ထိုင္းတပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အႏုဖြန္းေဖာင္ က်င္ဒါက ၎ႏွင့္ ၎၏တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္
ပါ၀င္မည္မဟုတ္ဘဲ စစ္တန္းလ်ားမ်ားသို႔သာ ျပန္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔တြင္ ကတိေပးေျပာၾကားသည္။တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တိုက္ခိုက္ေရး အတတ္ပညာရွင္ မ်ားသာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔၌ ဘုရင့္အတည္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရိွေသာ ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္က ေျပာသည္။ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္ အယူအဆကို ဆုပ္ကိုင္
ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ လိုအပ္လာပါကလည္း ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး စီမံမႈအာဏာ ပိုင္အဖြဲ႔ Internal Security Operations Command (Isoc) မွတဆင့္သာ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာသြား မည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အႏုဖြန္းက ေျပာေၾကာင္း ေဒသတြင္းသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ယခင္ထိုင္းရတ္ထိုင္းပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ပါလီမန္ႏွင့္ အစိုးရသစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားစုေနရာရရွိခဲ့ပါကလည္း ေနာက္ထပ္အာဏာသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တက္ လာမည့္ အစိုးရသက္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိစၥသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ သဘာ၀တခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အႏုဖြန္းက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးအမ်ားအျပားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ခ်ဴလာေက်ာင္ေကာက္၀္ ေတာ္၀င္စစ္တကၠသိုလ္ဆင္းတဦးျဖစ္သူ အသက္ (၅၇) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အႏုဖြန္းသည္ ယခုလကုန္တြင္ တာ၀န္မွ အနားယူေတာ့မည့္ လက္ရွိဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆြန္ထိေနရာတြင္ အစားထိုးတာ၀န္ယူမည္ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၁၉) တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆြန္ထိဦးေဆာင္၍ ထိုင္းရတ္ထိုင္းပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ထံမွ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အႏုဖြန္းသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ၎သည္ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ (၁) ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ့့ၿပီး အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဒု-ဦးစီးခ်ဳပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူလည္းျဖစ္သည္။

ယခုျပဳလုပ္ေသာ ထိုင္းစစ္တပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ရာထူးအေျပာင္းအလဲတြင္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ စုစုေပါင္း (၄၆၃) ဦး အေျပာင္းအလဲရိွခဲ့သည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အႏုဖြန္းႏွင့္အတူ အမည္စာရင္းေရွ႕ေျပးခဲ့ေသာ အျခား အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႏွစ္ဦးထဲမွ တဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆဖရန္႔ ကလရာနာ့မစ္က ၎အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ႏွစ္၌ ထိုင္းစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ဦးစီးေရးဆြဲေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္အား ယခင္လတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မဲေပးသူ (၅၇) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ဒီဇင္ဘာ (၂၃) ကို ေရြးေကာက္ပြဲရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: