အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ထံ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား စာပို႔

NEJ / ၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇- ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ အေမရိကန္၊ အီးယူ စသည့္ အျခားႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ထံ ေတာင္း
ဆိုလိုက္သည္။၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက စက္တင္ဘာ (၁၇) ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ နအဖစစ္အစိုရ အ
ေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈလုပ္လာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက ထိ
ေရာက္စြာ စုေပါင္းတိုက္တြန္းၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးထားသည္။

အာဆီယံသို႔ေပးစာတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႔၌ မၾကာေသးမီက က်င္းပခဲ့ေသာ ေအပက္ ညီလာခံတြင္ အင္ဒိုနီး
ရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟာဆန္ ၀ီရာယုဒက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ က်င့္သုံး ေနသည့္ အာဆီယံ၏ အျပဳသေဘာဆက္ဆံ
ေရးမူသည္ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမရိွေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အာဆီယံအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ရက္
စက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္ေဖာ္ထုတ္မႈ အလြန္ရွားပါးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေၾကာင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာက်
ဆင္း ခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ အားလုံးအၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း
မႈနဲ႔ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ပါ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ခံယူထားပါတယ္” ဟုလည္း
ပါရိွသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ေပးစာတြင္ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚထားတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕သေဘာထားကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ဟာ တ႐ုတ္တႏိုင္ငံတည္းမူ၀ါဒကိုေလးစားၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို တန္ဖိုးထားပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အထူးလိုလားၿပီး ေဒသတြင္း တည္
ၿငိမ္မႈကိုလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းလိုပါတယ္” ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ားကို အေထာက္အကူေပးေနၿပီး ဘက္မွား ေထာက္ခံေနသည္ဟု တင္ျပ
ထားကာ ယင္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အေထာက္အကူျဖင့္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရယခုအခ်ိန္အထိအသက္ရွင္ရပ္
တည္ေနနိုင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ထင္မွတ္ ယူဆေစေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ အာဆီယံႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ထံ ေပးပို႔သည့္ေပးစာတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုထြန္းျမင့္
ေအာင္၊ မနီလာသိန္းႏွင့္ ကိုစိုးထြန္းတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: