ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈပမာဏ အမွန္မရႏိုင္ဟု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေဆြးေႏြး

ပီတာေအာင္ / ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇-ကုလသမဂၢမွထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းဘိန္း
စိုက္ပ်ဳိးမႈပမာဏခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္အျပည့္အ၀ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစုိက္
ပ်ဳိးမႈ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ယမန္ေန႔ညကက်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဘိန္းခင္းမ်ားကို တိုင္းတာရာတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုျဖင့္
တိုင္းတာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ဘိန္းစိုက္ေဒသအားလံုးသို႔ မသြားႏိုင္သည့္အတြက္ အနီး
စပ္ဆံုးသာခန္႔မွန္းႏိုင္သည္ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) ရန္
ကုန္မွ ဘိန္းခင္းတိုင္းတာေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဇာဗီရာဘိုအန္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၎က “က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြအရ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
ကုန္းျမင့္ ေတာင္တန္းေနရာေတြြျဖစ္တယ္။ အဲဒီေဒသက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ
ျမင့္လာတာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြကို သြားေရာက္ႏိုင္ဖို႔ အကန္႔အသတ္ေတြရွိပါတယ္။

ေနာက္ျပႆနာတခုက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာပါ။ က်ေနာ္ မွတ္ခ်က္တခုေပးခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံ
မွာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈဟာလည္း
ေအာင္ျမင္ မွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ထိုသို႔သြားေရာက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္သူပုန္အဖြဲ႕
မ်ား၊ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား ရိွၾကၿပီး တဖြဲ႕ႏွင့္တဖြဲ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား
လည္း ရိွေနသည္ဟုု ၎က ရွင္းျပသည္။

ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးခြန္ဆိုင္းကမူ လာမည့္ႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္း
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ထပ္တိုးလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၀ ေဒသ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈက်ဆင္းသြားသည္ဟု UNODC က ေျပာ
ဆိုေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္းတို႔တြင္ ဘိန္းခင္းအသစ္မ်ား ထပ္တိုး
လာသည္ကိုေတြ႕ေနရၿပီး ထိုပမာဏသည္ ေလ်ာ့သြားေသာပမာဏထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္
ဟု ဦးခြန္ဆိုင္းက ေျပာသည္။

၎က “၀ က စိုက္စိုက္ မစိုက္စုိက္ အရင္က အထြက္ႏႈန္းအတိုင္း ျပန္ထြက္မွာပဲ။ ဆင္တ
ေကာင္ကို ၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၾကည့္တယ္။ သူတို႔ ၾကည့္
တဲ့ဘက္ကလည္း မွန္တာရွိႏိုင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကည့္တဲ့ဘက္ကို သူတုိ႔မၾကည့္ႏိုင္ဘူး။ က်
ေနာ္တို႔ ၾကည့္တဲ့ေနရာေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိတဲ့၊ လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့ေနရာဆိုၿပီး သူတို႔မလာႏိုင္ဘူး။
သူတို႔က လုံၿခံဳမႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က မသြားႏိုင္ဘူး။ ဆိုေတာ့ ဒါေတြကို
ေပါင္းႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းမွာေပါ့”ဟု ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအခ်ဳိ႕၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္သြားျခင္းမွာ နအဖစစ္အစိုးရႏွင့္ ကုလသ
မဂၢတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ခ်ည္း မဟုတ္ဘဲ မိုးမ်ားျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းစသည့္သဘာ၀ေဘး
အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားက ေနရာေျပာင္း၍ဘိန္းစိုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု
ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (SWAN) နန္းဆိုင္ေႏွာင္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ
မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အခ်က္အလက္အမွန္မ်ား ရရိွေစေရးအတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား
ျဖင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သည့္ ရွမ္းအဖြဲ႕(၂) ဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၅ ခုတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ (၃၂,၈၀၀) ဟက္တာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၆ ခုတြင္
(၂၁,၅၀၀) ဟတ္တာသာရွိေတာ့သျဖင့္ (၃၄) ႐ာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားေၾကာင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ (၂) ၀ ေဒသကိုဘိန္းကင္းမဲ့ဇုန္အျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း
၂၀၀၇ ခု UNODC ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို ကိုးကား၍ နအဖစစ္အစိုးရက ေအာင္ျမင္မႈတရပ္အျဖစ္ ေန႔စဥ္ထုတ္
သတင္းစာမ်ား၌ ေရးသားေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: