ေလာင္စာဆီမီးပြားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ဒီေရျမင့္သစ္ စစ္အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ၾကေလာ့ (၁၃-၉-၀၇)

နအဖအစိုးရက ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းကို ႏွစ္ဆတိုးလိုက္သျဖင့္ လူထုမွာ ႀကီးစြာအထိနာေသာ
ေၾကာင့္ ဆူပြက္လႈပ္ရွားေနသည္။ ျပည္သူလူထုက နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ တိုက္ေနၾကသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားပင္ပါ၀င္၍ ဆႏၵျပၾကရာမွ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ျခင္းအထိ ျပင္းထန္ေနသည္။ အစိုးရကလည္း ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္မိျခင္း၊ ခ်က္ျခင္းႏွစ္ရွည္လမ်ား ေထာင္ဒဏ္စီရင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ယဥ္ေက်းေသာႏိုင္ငံမ်ားကပါ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ရန္ညိႇဳးသိုမိၾကသည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသမဂၢက ယေန႔ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရပ္ဆုိင္း၍ ျဖစ္ရပ္ကို ကုလသမဂၢသို႔ တင္ၿပီး တားဆီးရန္ အဆိုျပဳၾကသည္။ ကုလသမဂၢရပ္ကြက္ကလည္း ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ နည္းလမ္းရွာေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ားၿပီးဆံုးေရးကို ႏိုင္ငံအမ်ားက အားထုတ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျမႇင့္တင္ထားေသာ ေလာင္စာဆီေစ်းကို ခ်မေပးဘဲ တင္းမာစြာရပ္တည္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္႐ံုသို႔သြားေရာက္ေရး၊ အိမ္ရွင္မမ်ား ေစ်းသို႔သြားကာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ၀ယ္ယူေရးတို႔မွာ ခက္ခဲသြားသည္။ ကုန္ေစ်း
ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားသျဖင့္ လူထုက ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ေနၾကသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ဤကဲ့သို႔လူထုအား မတရားဖိႏွိပ္သျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးက
၀င္ေရာက္တားဆီးရန္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ယခုႏွစ္ဆန္းက အဆိုတင္ခဲ့ေသာ္လည္း
႐ုရွႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရတို႔က ဗီတိုအာဏာအသံုးျပဳ၍ ဖယ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ လက္နက္႐ူး ႐ူးေနေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရက အႏုျမဴလက္နက္ တပ္ဆင္ႏိုင္သည္အထိ အားထုတ္ေနၿပီး ႐ုရွက လက္နက္ ကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်ေနရ၍ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္မ်ားကို ေထာက္ခံေနသည္။ တ႐ုတ္ျပည္က ေလာင္စာဆီမွ ကၽြန္းသစ္အထိ ၀ယ္ယူရရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ တည္ၿမဲေရးကို ေထာက္ခံေနခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ားကို သူတို႔က သိမ္းပိုက္ထားၾကသည္။

႐ုရွႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔က သူတို႔၏စီးပြားေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳေန ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အစိုးရက ျမန္မာလူထုအေပၚ ထင္သလိုဖိႏွိပ္ေနၾကသည္။ ထိုအေျခ အေနမွ ျမန္မာလူထုမွာ လြတ္ေပါက္မရွိျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔တိုက္ပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေလာင္စာဆီ ပိုလွ်ံစြာထြက္ပါလွ်က္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက လက္နက္ေရာင္းသူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ေရာင္းခ်ေနပါလ်က္ ျပည္တြင္း၌ ေလာင္စာဆီ ေစ်းတက္ရသည္မွာ လြန္မင္းစြာ အ႐ုပ္ဆိုးေနပါသျဖင့္ ျမန္မာလူထု၏ လႈပ္ရွားမႈကို ကမၻာက အားေပးေနၾကသည္။ မည္သူက မည္ႏွယ္အားေပးေစကာမူ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားတို႔အဖို႔ လက္ရွိစစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မွသာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းၿပီးျပတ္ေလမည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က သတိေပးလိုေပေၾကာင္း။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: