တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းေမြးဖြားမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ သတိေပး -China Daily / ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇

အသက္ႀကီးမွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ေနထိုင္မႈမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့့္္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္း အဂၤါခၽြတ္ယြင္းေသာကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာေနသည္ဟု တ႐ုတ္ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယင္းသို႔ အဂၤါခၽြတ္ယြင္းေသာကေလးမ်ားမွာ တႏွစ္လွ်င္ (၁) သန္းရွိၿပီး ကေလး ဦးေရ (၁,၀၀၀) တြင္ (၆၀) ဦးႏႈန္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားထက္ (၃) ဆပိုမ်ားေနသည္ဟု တ႐ုတ္
အစိုးရ မိခင္ႏွင့္ကေလးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစင္တာမွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ပါေမာကၡလီဇူးက
ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်ေရာက္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဂၤါခၽြတ္ယြင္းေမြးဖြားမႈကာကြယ္ေရးေန႔တြင္ ယခု
ကဲ့သို႔ သတိေပးေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္ႀကီးမွ ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ ေမြးရာပါအဂၤါခၽြတ္ယြင္းမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အသက္ (၃၅) ႏွစ္ေက်ာ္သည့္ မိခင္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္၍ ကေလးေမြးဖြား ၾကရၿပီး ေမြးလာေသာကေလးမွာလည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းမႈ တခုခု ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း မစၥတာလီက ေျပာသည္။

ယင္းတို႔မွာ ေမြးရာပါ အၾကားအာ႐ုံထိခိုက္ျခင္း၊ လက္ေခ်ာင္းေျခေခ်ာင္းမ်ား အေရအတြက္ ပံုမမွန္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ဦးေႏွာက္တြင္ ေရပါျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးေမြးဖြားရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး အသက္အရြယ္မွာ (၂၅-၃၀) ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္က်န္း
မာေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနသူမ်ားသည္ အလုပ္ပိျခင္းဒဏ္မွ ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ဘ၀အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အရြယ္ေနာက္က်မွ သားသမီးယူရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးမွ ကေလးယူျခင္းအျပင္ အဂၤါခၽြတ္ယြင္းေသာ ကေလးေမြးဖြားရျခင္း၏ အျခားအေၾကာင္းမ်ားမွာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစေသာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ႏွင့္ အိုင္အိုဒင္းဓာတ္မ်ား လံုေလာက္စြာ မစားသံုးျခင္း၊ ကာလၾကာရွည္စြာ က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ေနထိုင္မႈမရိွျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အဂၤါခၽြတ္ယြင္းၿပီး ေမြးဖြားလာေသာကေလးမ်ား၏ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုသာ ျပန္လည္ျပဳျပင္
(သို႔) ကုသေပးႏိုင္ၿပီး (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေရရွည္ခံစားသြားၾကရကာ က်န္သည့္ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေမြးဖြားၿပီး မၾကာမီ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ တ႐ုတ္မိသားစု (၁၀) စုတြင္ (၁) စုသည္ အဂၤါခၽြတ္ယြင္းမႈဒဏ္ကို ခံေနရၿပီး တႏိုင္ငံလံုးတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သန္း (၃၀) သည္ အဂၤါ ခၽြတ္ယြင္းမႈဒဏ္ကို ခံေနရသည္။

ထိုသို႔ အဂၤါခၽြတ္ယြင္းေနသူမ်ားအား ကုသစရိတ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ယြမ္ေငြ (၃၀) ဘီလီယံ ေက်ာ္ေသာ ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မစၥတာလီက ေျပာသည္။

ခၽြတ္ယြင္းမႈအမ်ားစုကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလ ေဆးစစ္မႈခံယူစဥ္ သိရွိႏိုင္ၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ မ်ား စီစဥ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္၀န္မေဆာင္ခင္ႏွင့္ ေဆာင္ေနစဥ္ ကာလမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ မစၥတာလီက တိုက္တြန္းထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: