ေငြမည္းကို ေငြျဖဴ လြယ္ကူစြာေျပာင္းႏိုင္မည့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈပုံစံသစ္ ျပ႒ာန္း

NEJ / ၁၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇-မည္သည့္နည္းျဖင့္ရထားသည့္ေငြ ျဖစ္ေစ၊ ေငြျဖဴအျဖစ္ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲႏိုင္
မည့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ပုံစံသစ္တရပ္ကို ျပ႒ာန္းလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီး႐ုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦး
စီးမႉးတဦးက ေျပာသည္။

၎က “ဒီစနစ္ကို စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ကစၿပီး က်င့္သုံးေနၿပီ။ အခုစနစ္မွာ အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္သူေတြ အေနနဲ႔ ေငြဘယ္
လိုရတယ္ဆိုတာ ျပစရာမလိုဘဲ က်ပ္ သန္း (၅,၀၀၀) အထိဆိုရင္ အခြန္ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သန္း (၅,၀၀၀) အထက္
ဆိုရင္ အခြန္ (၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္းေဆာင္လိုက္႐ုံနဲ႔ တရား၀င္ေငြျဖဴျဖစ္သြားၿပီ” ဟု ေျပာသည္။

ယခင္က အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ရရိွသည့္ေငြသည္ တရား၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ရရိွသည့္ ေငြျဖဴျဖစ္သည္ကို
သက္ေသျပရေၾကာင္း၊ သက္ေသမျပႏိုင္ပါက ၀ယ္ယူမည့္အိမ္ၿခံေျမတန္ဖိုး၏(၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္အျဖစ္ေဆာင္
ရေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ပါက စာခ်ဳပ္တြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းတန္ဖိုး၏ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းကပ္ရေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ေငြမည္းမွ ေငြျဖဴလုပ္လိုသူမ်ားသည္ အိမ္ၿခံေျမတန္ဖိုး၏ (၅၇) ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံ
ကုန္က်မွသာ ေငြျဖဴျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ က်ပ္သန္း (၁၀,၀၀၀) တန္အိမ္ၿခံေျမတခုကို ၀ယ္လွ်င္ ယခင္က က်ပ္သန္း (၅,၇၀၀) ထပ္မံအခြန္
ေဆာင္မွ ေငြျဖဴျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုစနစ္သစ္အရ က်ပ္သန္း (၁၀,၀၀၀) တန္ကို၀ယ္လိုလွ်င္ က်ပ္သန္း (၁၂၀)
အကုန္ခံ႐ုံျဖင့္ ေငြျဖဴျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ (၄) ႏွစ္က အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အိမ္ၿခံေျမစာခ်ဳပ္ေတြလည္း အခုစနစ္သစ္ေအာက္မွာ အက်ဳံး၀င္ေန
ေသးေတာ့ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သူေတြ၊ ေလာင္းကစားသမားေတြ၊ အဂတိလုိက္စားတဲ့ အစိုးရအရာရိွေတြနဲ႔စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအတြက္ တရားမ၀င္ရထားတဲ့ေငြေတြကို ေငြျဖဴျဖစ္ ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ အင္မတန္လြယ္ကူမယ့္စနစ္ျဖစ္
တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးမႉး တဦးက ရွင္းျပသည္။

ယခုစနစ္သစ္အရ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူမ်ား အခြန္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အစိုးရက အခြန္ရာျဖတ္တန္
ဖိုးသတ္မွတ္သည့္ အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ကသတ္မွတ္သည့္တန္ဖိုးအေပၚ ေငြလက္ငင္းအခြန္ေပးေဆာင္
ရမည္ျဖစ္သည္။

နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ တန္ဖိုးႀကီးအိမ္ၿခံေျမ အေျမာက္အျမားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၾကၿပီး ယခု အခြန္စနစ္အရ
ထိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚတြင္ (၁၂) မွ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္လိုက္႐ုံျဖင့္ တရား၀င္
ေငြျဖဴမ်ားျဖစ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္မွ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: