ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တ႐ုတ္ကလိုလား

The Sydey Morning Herald / ၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇-စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္
ငံတြင္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို လိုလားေၾကာင္း
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ
တကာက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ကူညီရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္
ေနမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Liu Jianchao က ေျပာသည္။

၎က “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ အေျခအေနေတြတိုးတက္တာ
ကိုျမင္ရဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဆစ္ဒနီရွိ အာရွ ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (APEC) အစည္းအေ၀းသို႔ သြားေရာက္စဥ္အတြင္း သတင္းေထာက္မ်ား
ကို ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတို႔တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္အား
ထက္သန္ ေၾကာင္း မစၥတာ Liu က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္ထားခ်ိန္တြင္ ျမန္
မာႏိုင္ငံမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားႏွင့္ သစ္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို လိုခ်င္ေန
သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္မြန္းရန္ ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ုံးေန
သည္။

မစၥတာ Liu က တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အလြန္တရာရင္းႏွီးးသည့္ ဆက္ဆံ
ေရး ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: