ကုလပဋိညာဥ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈ ရပ္တန္႕ရန္ HRDP အဖြဲ႕ေတာင္းဆို

NEJ / ၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇- ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္
ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အႀကိမ္္ႀကိမ္ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းမွ ရပ္တန္႕ရန္ နအဖစစ္အစိုးရ
ကို လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားကြန္ရက္ (HRDP) က ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္လူသားျဖစ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ႏိုင္
ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိ
ေၾကာင္း HRDP ၏ ယမန္ေန႕ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထိုရပိုင္ခြင့္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို ၾသဂုတ္ (၁၉) ရက္မွစ၍ အာဏာပိုင္မ်ားက လူစုလူေ၀းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈမ်ား စသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကသိရွိေစရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု HRDP အဖြဲ႕၀င္ ကိုေမာင္ေမာင္
ေလးက ေျပာသည္။

၎က “ျမန္မာျပည္ဟာ ယူအန္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ၊ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ပဋိညာဥ္ကို
အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ထပ္တလည္းလည္းခ်ဳိးေဖာက္ေနတယ္ဗ်။ အဲ့ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိ ူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္
ခံေနရတဲ့ကိစၥကို ရပ္တန္႔ေအာင္လုပ္ဖို႕ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ မွာလည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၄) ကတည္းက ဖမ္းဆီးျခင္းခံေနရသည့္ HRDP အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးျမင့္ေအး၏ အေျခအေနႏွင့္ပတ္
သက္၍ ကိုေမာင္ေမာင္ေလးက “ဦးျမင့္ေအးဟာ သူ႕အိမ္ကေန လမ္းထိပ္ထြက္ၿပီးေတာ့ တေနရာသြားတဲ့ကိစၥမွာလာ
ေခၚသြားတယ္။ တရား၀င္ဖမ္း၀ရမ္း ဘာမွမပါဘဲနဲ႕ ခဏလိုက္ခဲ့ပါဆိုၿပီးေတာ့ေခၚသြားတာ မတရားဖမ္းဆီးမႈပဲ။ ဦးျမင့္
ေအးဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥတခုတည္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္တဲ့လူတ
ေယာက္ကို အေၾကာင္းမဲ့ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းထားတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ” ဟု ေျပာသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ညီလာခံကို အေၾကာင္း ျပ၍ စစ္အစိုးရ
က ဖမ္းဆီးျခင္းသည္လည္း “ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏တာ၀န္ျဖစ္သည္”
ဆိုသည့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု HRDP အဖြဲ႕က
ေျပာသည္။

ယင္းအဖြဲ႔သည္ လူ႔ခြင့္အေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံံ႔အျပား၌ နယ္လွည့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လူ႔အခြင့္
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: