ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ထုိင္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းမည္

TNA / ၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇-ထိုင္းႏုိင္ငံတရားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒုကၡသည္မ်ားၾကားအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
အတြက္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ျမန္မာဒုကၡသည္စခန္း (၄) ခုတြင္ ထုိင္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းရန္ ယခုလ ကုန္ပိုင္း
တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး (ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာရ္) ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အၿမဲတမ္း ဒု-အတြင္း၀န္ Thongthong Chandarangsuက နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအရ
ထုိင္းဥပေဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားဒုကၡသည္ (၁၅၀,၀၀၀) ခန္႔ေနထုိင္ေနသည့္ မဲေဟာင္ေဆာင္၊ တပ္ခ္၊ ကန္ခ်နဘူရီႏွင့္
ရပ္ခ်္ဘူရီခ႐ိုင္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းေလးခုတြင္ ထုတ္ျပန္ မည္ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္ဟု ထုိင္းသတင္းေအဂ်င္စီ၏
ယခုလ (၁) ရက္တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းကိန္းဂဏန္း စုစုေပါင္းထဲမွ တ၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔သည္
မၾကာခဏ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၾကသျဖင့္ ထုိင္းတရားဥပေဒ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးဌာနက ယင္း
ကိစၥကို ထုိင္းဥပေဒျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္းမစၥတာ Thongthong က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္အမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမပါဘဲဲ အခင္အမင္မပ်က္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါသူမ်ားကို
ဗဟုသုတေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

ယင္းနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကိုလက္မွတ္ထိုးၿပီးပါက ေအာက္တိုဘာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယူအန္
အိပ္ခ်္စီအာရ္က စခန္းတခုစီတြင္ တရားေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေနရာခ်ထား ေရးအတြက္ အကုန္က်ခံရန္ သေဘာ
တူၿပီး ျပင္းထန္ေသာအမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံးတြင္ တက္ေရာက္ေျဖရွင္းရမည့္သူမ်ားအတြက္ အကူအ
ညီေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္စီစဥ္ထားေၾကာင္း မစၥတာ Thongthong က ေျပာသည္။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: