မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္တပ္ဦးက ျပည္သူမ်ားအား ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ တိုက္တြန္း

NEJ / ၂၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၇-ျပည္တြင္းရိွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ မ်ဳိးခ်စ္လူ
ငယ္တပ္ဦးက သေဘာထားေၾကညာခ်က္တေစာင္ကို ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ခံစားေနရသည့္ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အလို႔
ငွာ၎တို႔အေနျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးအေျဖရွာသြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကထားေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္သူမ်ားခံစားေနရသည့္ ဒုကၡအ၀၀အား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ မည္သည့္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္မႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကိုမွ် ေခါင္းငုံ႔ခံေနမည္မဟုတ္ဘဲ ျပင္းျပင္ထန္ထန္ျပန္လည္တုံ႕ျပန္သြားရန္ သံႏၷိ
႒ာန္ခ်ထားသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပျခင္းအားေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္
သက္ရိွသက္မဲ့ ယာဥ္ရထားကိုမဆို ၎တို႔အေနျဖင့္ ဂ႐ုစိုက္မည္ မဟုတ္ဘဲ လက္တုံ႕ျပန္ေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္တပ္ဦးမွ ကိုရဲေခါင္က ျပည္သူမ်ားခံစားေနရသည့္ ဒုကၡအ၀၀ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို၍ မရပါ
က ၎တို႔အေနျဖင့္ ရသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေနာက္မဆုတ္တမ္း ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“ျပည္သူေတြက လက္ရိွမွာေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြေၾကာင့္ အေၾကာက္တရား ဖုံးလႊမ္း ေနၾကရတာပါ။
အဓိပၼာယ္မရိွတဲ့ အေၾကာက္တရာ းဖုံးလႊမ္းေနတဲ့ဟာကို ေၾကာက္စရာမလိုဘူးလို႔ လုပ္ျပႏိုင္တဲ့လူေတြ ရိွလုိ႔ရိွရင္ သူတို႔
ေတြ ေၾကာက္လာၾကေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎ကေျပာ သည္။

မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္တပ္ဦးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ခိုင္မာေသာ သံႏိၷ႒ာန္ခ်ထားခ်က္ႏွင့္အညီလက္ေတြ႕လုပ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္အရပ္
ရပ္အားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီသည့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတရပ္လုံးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: