ကိုယ္တိုင္တုိက္ပြဲဝင္-တူေမာင္ညိဳ (၂၈-၈-၀၇)

တကယ္ေတာ့ ဘယ္ေခတ္ကနဲ႔မွ မတူတာေတြကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္သူေတြဟာ ျပည္သူ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ (နအ
ဖ) စစ္အစုိးရကလည္း ဘယ္ေခတ္ကနဲ႔မွ မတူတာေတြ တည္ေဆာက္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီလို႔ ႂကြားလံုးထုတ္ေနတယ္မဟုတ္
္လား။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (နအဖ) စစ္အစုိးရ ႂကြားလံုးထုတ္ေနတာက အျခားအဓိပၸာယ္တမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ေခတ္ကနဲ႔မွ မတူတာေတြအထဲမွာ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြပါ၀င္တယ္။

– ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အေျမာက္အမ်ားကိုႏွစ္ရွည္ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ထားရတာ။
– တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဥပေဒေဘာင္ထဲ၀င္လာတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရး
စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခြင့္မရွိတာ။
– အေထြေထြစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ စရိတ္စကေတြ အဆမတန္ ထုိးတက္ေနတာ။
– အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြျဖစ္ေပၚေနတာ။
– ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဘက္ဘက္ကနိမ့္က်ေနတာ။

ဒီျဖစ္ရပ္မ်ားဟာ (နအဖ) စစ္စုိးရအုပ္စိုးေနတဲ့ကာလမွာ အဓိကျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ဘယ္ေခတ္ကနဲ႔မွ မတူတဲ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ေနရတာေတြရဲ႕ အဓိကဇစ္ျမစ္ဟာ တုိင္းျပည္မွာ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာ ေတြကို အသိ
အမွတ္မျပဳတာ၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ မေျဖရွင္းလိုတာေတြရဲ႕ တုိက္႐ိုက္အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးဘက္မွာလည္း စီမံေဆာင္ရြက္မႈညံ့ဖ်င္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈေတြတိုး
မ်ားလာၿပီး အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ဒီေရတက္သလို တရိပ္ရိပ္တက္လာေနတာျဖစ္ပါတယ္။

(နဝတ-နအဖ) စစ္စိုးရအုပ္စုိးေနတဲ့ကာလမွာ အၿမဲတိုးတက္ေနတာဆိုလို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတခုပဲ လက္ညႇိဳးထိုးျပရမွာပါ။ တံတားေတြလမ္းေတြေဖာက္ပါတယ္။ ေဆာက္ပါတယ္။ အမ်ားႀကီးပါ ကိုယ္ေတြ႔ မ်က္ျမင္ပါပဲ။ သြားလာေရးေတြ လြယ္ကူေျဖာင့္ျဖဴးလာပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ကူး တံတားႀကီးေတြ အရင္ကထက္မ်ားလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္
္ေလာက္ပဲ လမ္းေတြ တံတား ေတြေဖာက္ေဖာက္၊ ေဆာက္ေဆာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ေခါင္းမာမာနဲ႔ တက္ၿမဲတက္ဆဲ
ပါပဲ။

ဝိသမေလာဘသမား ကုန္သည္ေတြေၾကာင့္လို႔ ထမင္းရည္ပူလာလွ်ာလႊဲ လုပ္ဦးမလား။ (နဝတ- နအဖ) စစ္အစုိးရ
ေခတ္မွာ တြင္က်ယ္ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးဆိုတာေတြဟာ (နဝတ-နအဖ) ထိပ္သီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ စားေဖာ္ေသာက္ဖက္ေတြပါ။ ခမည္းခမက္ ေတာ္စပ္ေနၾကသူ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ
မွန္သမွ် လုပ္ပုိင္ခြင့္မွန္သမွ်ကိုသူတုိ႔ကပဲ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕သစ္က
လက္လီ ဆန္ဆိုင္ကေလးေတြေၾကာင့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ရတာမဟုတ္ပါဘူး။

လယ္ယာသစ္ေတာထြက္ကုန္ပစၥည္းမွန္သမွ် လြတ္လပ္စြာလက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ေရာင္းႏုိင္၊ ဝယ္ႏုိင္၊ သို
ေလွာင္၊ က်ိတ္ခြဲႏုိင္သူေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ။ အင္ပုိ႔စ္/အိတ္စပို႔ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ေတြ ရရွိေနသူေတြဟာဘယ္
သူေတြလဲ။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတဦးတည္းပိုင္ “အဲပုဂံ” ေလေၾကာင္းလို (နအဖ) ထိပ္သီးႀကီးေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္
ဆက္စပ္ေနသူေတြပဲ မဟုတ္ပါလား။

စစ္အစိုးရေခတ္မွာ စစ္အစိုးရနဲ႔ေပါင္းဖက္ႏုိင္သူေတြပဲ တြင္က်ယ္ႏုိင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ (နအဖ) စစ္စိုးရေျပာေနတဲ့ ဘယ္ေခတ္ကမွမရွိတဲ့ အခြင့္အခါေကာင္းေတြဆိုတာေတြ အဲဒီလို အခြင့္အလန္း ေတြကိုေျပာေနတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္ရွိတဲ့ သိန္းရာေထာင္အလႉႀကီးေတြကို လႉဒါန္းၿပီး ေခတ္ပ်က္ ေဇာတိကဘြဲ႔
ခံယူေနၾကသူေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ။ ဒီလိုဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးေတြကို ဘယ္သူက ေပးၿပီး ဘယ္သူေတြက ယူေနၾက
တာလဲ။ ဘယ္ေလာက္အေပးအယူမွွ်လွတဲ့ အေပးအယူပြဲေတြျဖစ္ပါသလဲ။ ဘယ္ေခတ္မွာမွမရွိခဲ့တာ ေသခ်ာပါတယ္။

သိန္းရာေထာင္လႉၿပီး “မဏိေဇာတ” တို႔၊ “သီရိသုဓမၼသိဂႌ” တုိ႔လို ဘြဲ႔ေတြ ေပးေန ယူေနၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ “၀င္း-
၀င္း သီအိုရီ” ကို လက္ေတြ႔ျပသေနတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တာကို ေစ်းကစားတဲ့ ၀ိသမေလာဘသားကုန္သည္ပြဲစားေတြေၾကာင့္လို႔ မဆင္မျခင္ လက္ညႇိဳးထိုးအျပစ္ရွာမယ္ဆိုရင္ (နအဖ) စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ျပန္ လက္ညႇိဳးထိုးေနသလို ျဖစ္ေန
ပါလိမ့္မယ္။

ၿပီးေတာ့ (နအဖ) စစ္စိုးရရဲ႕ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဆိုတာကလည္း ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ အရင္းႀကီးသူေတြ၊ ထိပ္သီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ နီးစပ္တဲ့သူူေတြကသာ ဆန္စပါး၊ ျပည္ပပို႔ကုန္ ပဲမ်ိဳးစံု၊ ငါးပုဇြန္၊ သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊
စားအုန္းဆီ၊ စက္သံုးဆီ၊ ကန္ထ႐ိုက္အိမ္ယာတည္ေဆာက္ေရး၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ေရး၊ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရး၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စတဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး အသက္ေသြး
ေၾကာ မွန္သမွ်ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ခ်ယ္လွယ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ကိုခ်ယ္လွယ္ႏိုင္တာ၊ လိုသလိုေစ်းႏႈန္းကို ဖန္တီးခ်ယ္လွယ္ေနႏုိင္တာ အာဏာနဲ႔ အရင္း အႏွီးကို ႀကိဳးတ
ေခ်ာင္းပမာ က်စ္လိမ္ထားႏုိင္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေခတ္ပ်က္ေဇာတိက လက္သစ္ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္လီ
ေစ်းသည္ ဝယ္ေရာင္းေတြက ေစ်းမကစားႏိုင္ရွာပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက်ဆင္းမသြားပဲ တက္ၿမဲတက္ဆဲ ျဖစ္ေနတာ ဘာမွ်မထူးဆန္းပါဘူး။ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရအုပ္စိုးေနတဲ့ ႏွစ္ (၂၀) နီးပါး ကာလမွာ လုပ္ခလစာတိုးေပးခဲ့တာ
(၄) ႀကိမ္ရွိခဲ့ပါၿပီ္။ ဘယ္လိုပဲတိုးခဲ့တိုးခဲ့၊ ထိပ္ဆံုးက ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကိုေတာ့ တုိးေပးတဲ့ လစာလုပ္ခက လိုက္လို႔မမီ
ခဲ့ပါဘူး။ ရသမွ်လစာလုပ္ခနဲ႔ အေထြေထြကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းက မိုးနဲ႔ေျမပမာ ေ၀းကြာဆဲ ေ၀းကြာၿမဲပါပဲ။

ဒီလိုအေျခအေန ဒီလိုအေနအထားေအာက္မွာ (နအဖ) စစ္အစိုးရဟာ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့လြန္းစြာျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိ
ေပး အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိဘဲ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ ႐ုတ္တရက္ တိုးျမႇင့္လိုက္
ပါတယ္။

ဒီေတာ့ အက်ိဳးဆက္က အျခားေသာ အေထြေထြကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကလည္း တုိးျမႇင့္လိုက္တဲ့ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းရဲ႕ပမာဏကိုလိုက္ၿပီး ေထာင္တက္သြားပါေတာ့တယ္။

ဒီလိုအေထြေထြကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို ခါးစီးခံရသူေတြကဘယ္သူေတြလဲ။ အလုပ္ သမား၊ လယ္သ
မား၊ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသား၀န္ထမ္းအမ်ားစုႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရတဲ့ လစာလုပ္ခနဲ႔ တိုးျမင့္သြားတဲ့ အေထြေထြကုန္ပစၥည္း
ေစ်းႏႈန္းက လုိက္လို႔မမီေတာ့ပါဘူး။

ဒီေတာ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသား၀န္ထမ္းအမ်ားစုႀကီးဟာ ဒီျပႆနာကို ဒီအတိုင္း ထိုင္ၾကည့္
ေနလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရး တုိက္ပြဲကို ၀င္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျမင့္တက္လာတဲ့ကုန္
္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔အညီ လစာလုပ္ခတိုးျမႇင့္ေပးေရး တုိက္ပြဲကို ဝင္မလားဆိုတဲ့ လမ္းကို မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ရပါေတာ့မယ္။ ဒီ
လမ္းေၾကာင္း မေရာက္ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ဖန္တီးခဲ့တဲ့ အဓိကလက္သည္တရားခံဟာ (နအဖ) စစ္စိုးရကိုယ္တုိင္
ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသား၀န္ထမ္းဆိုတာျမန္မာျပည္ရဲ႕ အဓိက ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုေတြ ျဖစ္ပါ
တယ္။ လူဦးေရရဲ႕ အမ်ားစုႀကီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ ကိုလိုနီ ေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ေခတ္၊ (ဖဆပ
လ) ေခတ္၊ (မဆလ) ေခတ္၊ (န၀တ- နအဖ) ေခတ္အဆက္ ဆက္မွာ ဆံုးရႈံးခဲ့ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြအတြက္ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် တုိက္ပြဲဆင္ခ့ဲရတာပါ။ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္က သေဘာထားရက္
ေရာၿပီး ေပးအပ္ခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားၿပီး၊ ေသခံၿပီး တုိက္ယူခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။

တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ လက္ရွိတရားဥပေဒေဘာင္ဆိုတာကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြအတြက္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးနဲ႔ က်ိဳး
ႏြံနာခံေစေရး သက္သက္မွ်သာျဖစ္ပါတယ္။

တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ လက္ရွိတရားဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆို ေန႐ံုနဲ႔မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ တျခား ေဝး
ေဝးၾကည့္မေနပါနဲ႔။ ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြက မဲပံုေပးခဲ့တဲ့့ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ဥပေဒ
ေဘာင္ ထဲ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ ခဲ့ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လက္
ေတြ႕ဘ၀ကိုပဲ တခ်က္ေလာက္ၾကည့္လိုက္ပါ။

အခုလို အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာေနရမႈအေပၚ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားနဲ႔ တုိင္းရင္း သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္နည္း။ ေရွ႕ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္ျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရးအေထြေထြက်ပ္တည္းမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကေန လြတ္ေျမာက္
ေစရန္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသား၀န္ထမ္းအမ်ားစုႀကီး ကိုယ္တုိင္ ကိုယ္က် တုိက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔ပဲ
ရွိပါေတာ့တယ္။ အျခားနည္းလမ္းမရွိပါဘူး။

ဆႏၵျပတာ၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တာ၊ ထႂကြေတာ္လွန္တာတို႔ဆိုတာေတြဟာ ဖိႏွိပ္က်ပ္တည္းမႈရဲ႕ တုိက္႐ိုက္ အက်ိဳး
ဆက္ ရလဒ္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဖိႏွိပ္မႈ၊ က်ပ္တည္းမႈေတြရွိေနရင္ ထႂကြ ေတာ္လွန္မႈဆိုတာေတြ ရွိေနမည္သာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဖိႏွိပ္မႈကို ထႂကြေတာ္လွန္ပုန္ကန္တယ္ဆိုတာ
ထာ၀စဥ္မွန္ကန္ေနတဲ့့တရား ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလည္း (နအဖ) စစ္စိုးရက ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းေတြတိုးျမႇင့္ၿပီး သူကိုယ္တုိင္က လူထုထႂကြ ေတာ္လွန္လာ
ေအာင္ အစပ်ိဳးေပးလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (နအဖ) စစ္အစိုးရ လူထု လႈပ္ရွားမႈကို ေရွ႕ေဆာင္မည့္သူ
မ်ားကို တရားခံ ရွာေနျပန္ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနျပန္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ လူထုအံုႂကြေတာ္လွန္မႈမွန္
သမွ်ကုိ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သူဟာ (နအဖ) စစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူေတြ ဘယ္ေခတ္ကမွမႀကံဳဘူးမၾကားဘူးတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈ၊ က်ပ္တည္းမႈေတြကို လက္ငင္းႀကံဳ
ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေခတ္ကမွ မႀကံဳဘူးခဲ့တဲ့ ဖိႏွိပ္မႈ၊ က်ပ္တည္းမႈေတြကို ဘယ္ေခတ္မွာမွ မရွိဘူးေသးတဲ့ အရွိန္အ
ဟုန္ျဖင့္ ထႂကြေတာ္လွန္ၾကပါစို႔။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: